Livrare gratuită de la 399,00 lei
Cumpărături sigure
Idosell security badge

Politica de Confidențialitate și Politica cookies

1. Operator de date și definiții

 1. Administratorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este BIOSHI S.A. cu sediul social în Cracovia la aleja 29 Listopada, nr 39E, lok. U3 31-425 Kraków, KRS: 0001053787 (denumit în continuare: „Administrator”)
 2. Puteți contacta administratorul de date:
  1. la adresa de corespondenta: aleja 29 Listopada, nr 39E, lok. U3 31-425 Kraków,
  2. la adresa de e-mail: contact@bioshi24.ro.
 3. Utilizator - o persoană fizică care intră pe site-urile web ale Magazinului Online sau care utilizează serviciile sau funcționalitățile descrise în această Politică de confidențialitate și cookie-uri.
 4. Client - persoană fizică cu capacitate juridică deplină, persoană fizică care este Consumator, persoană juridică sau unitate organizatorică fără personalitate juridică, căreia îi este conferită capacitate juridică prin lege, care încheie un Contract de vânzare la distanță cu Vânzătorul.
 5. Magazin online - un serviciu online administrat de Vânzător, disponibil la adresele electronice (site-uri web): https://bioshi24.ro, prin care Clientul/Utilizatorul poate obține informații despre Bunuri și disponibilitatea acestora și poate achiziționa Bunurile sau comanda prestarea unui serviciu.
 6. Buletin informativ - informații, inclusiv informații comerciale în sensul Legii din 18 iulie 2002. privind furnizarea de servicii prin mijloace electronice (Jurnalul de Legi 2020, pct. 344) de la Vânzător, transmise Clientului/Utilizatorului pe cale electronică; primirea acestuia este voluntară și necesită acordul Clientului/Utilizatorului.
 7. Cont - un set de date stocate in Magazinul Online si in sistemul informatic al Vanzatorului cu privire la un anumit Client/Utilizator si comenzile plasate si contractele incheiate de acesta, cu ajutorul carora Clientul/Utilizatorul poate plasa comenzi si incheia contracte.
 8. GDPR - Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 /EC (date din Regulamentul general privind protecția datelor).

Responsabil cu protecția datelor
1. Compania a numit un Inspector pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.
2. În probleme legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți contacta prin e-mail la: iod@bioshi.pl

2. Domeniul de aplicare al datelor prelucrate

În vederea implementării Contractului de vânzare la distanță, Vânzătorul prelucrează: informații despre dispozitivul Utilizatorului pentru a asigura funcționarea corectă a serviciilor: adresa IP a computerului, informații conținute în cookie-uri sau alte tehnologii similare, date de sesiune, date browser web, dispozitiv date, date despre activitate de pe Site, inclusiv pe subpagini individuale; informații de geolocalizare, dacă Utilizatorul și-a dat acordul cu accesul furnizorului de servicii la geolocalizare. Informațiile de geolocalizare sunt folosite pentru a oferi oferte de produse și servicii mai personalizate; Datele cu caracter personal ale utilizatorilor: nume, prenume, adresa sediului social, adresa de corespondență, adresa de e-mail, număr de telefon, NIP (număr de identificare fiscală), număr de cont bancar sau alte date personale necesare pentru finalizarea achiziției și care sunt solicitate de Administratorul în procesul de cumpărare. Aceste informații nu conțin date privind identitatea Utilizatorilor, dar în combinație cu alte informații pot constitui date cu caracter personal și, prin urmare, Administratorul îi asigură protecție deplină conform GDPR.

3. Scopurile, temeiul legal și durata prelucrării datelor

1. Datele personale furnizate Administratorului la înregistrarea unui cont de cumpărături în magazinul online vor fi prelucrate în scopul comunicării, menținerii contului clientului (în cazul înregistrării contului) și îndeplinirii comenzii plasate în magazinul online deținut de Administrator, în temeiul art. 6 sectiunea 1 litera b) GDPR, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor legale și fiscale în legătură cu
comenzile finalizate, în temeiul art. 6 sectiunea 1 litera c) GDPR. Datele cu caracter personal obținute pot fi utilizate și în interesul justificat din punct de vedere legal al Administratorului, care ar trebui considerat marketing de produse și servicii proprii, pe baza premisei indicate la art. 6 sectiunea 1 litera f) GDPR. Datele sunt prelucrate până când Clientul/Utilizatorul încheie utilizarea Magazinului Online.
2. Aceste date sunt prelucrate în conformitate cu art. 6 sectiunea 1 litera b GDPR, în vederea furnizării serviciului, adică contract de furnizare de servicii electronice în conformitate cu Regulamente și în conformitate cu art. 6 sectiunea 1 litera a GDPR, în legătură cu consimțământul pentru utilizarea unor cookie-uri specifice sau a altor tehnologii similare, exprimat prin setări adecvate ale browserului web în conformitate cu Legea telecomunicațiilor sau în legătură cu consimțământul pentru geolocalizare. Datele sunt prelucrate până când Clientul/Utilizatorul încheie utilizarea Magazinului Online.
3. Datele cu caracter personal obținute prin intermediul formularului de contact vor fi utilizate pentru procesarea cererii depuse și a posibilelor contacte ulterioare, în conformitate cu consimțământul acordat, pe baza premiselor indicate la art. 6 sectiunea 1 litera a) GDPR. Datele cu caracter personal în cauză pot fi utilizate și în
interesul justificat din punct de vedere legal al Administratorului, care ar trebui să fie considerat marketing de produse și servicii proprii, pe baza premisei indicate la art. 6 sectiunea 1 litera f) GDPR. Consimțământul acordat poate fi retras în orice moment, ceea ce nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Furnizarea datelor este voluntară, dar necesară pentru procesarea/răspunsul la cererea/întrebarea depusă.
4. Datele furnizate Administratorului în timpul înregistrării contului pot fi prelucrate în scopul îmbunătățirii calității serviciilor furnizate prin utilizarea acestora exclusiv în scopuri de instruire în conformitate cu art. 6 sectiunea 1 litera f) GDPR. Persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării datelor sale personale în acest scop.

4. Activitati de marketing ale administratorului

 1. Pe site-ul Magazinului Online, Administratorul de Date poate posta informații de marketing despre produsele sau serviciile sale. Acest conținut este afișat de către Administratorul de date în conformitate cu art. 6 alineatul (1) litera (a) f GDPR, adică în conformitate cu interesul legitim al Administratorului de Date constând în publicarea de conținut legat de serviciile furnizate și de conținutul campaniilor promoționale în care este implicat Administratorul de Date. În același timp, această acțiune nu încalcă drepturile și libertățile Clienților/Utilizatorilor, Clienții/Utilizatorii se așteaptă să primească conținut similar, sau chiar se așteaptă la acesta sau este scopul lor direct de a vizita site-ul/paginile Magazinului Online.

5. Destinatarii datelor utilizatorului

 1. Administratorul de date dezvăluie datele personale ale utilizatorilor doar entităților de prelucrare în baza unor contracte încheiate de încredințare a prelucrării datelor cu caracter personal în vederea furnizării de servicii către Administratorul de date, de exemplu găzduirea și operarea Site-ului, servicii IT, servicii de marketing și PR.

6. Transferarea datelor cu caracter personal către țări terțe

 1. Datele cu caracter personal nu vor fi prelucrate în țări terțe.

7. Drepturile persoanelor vizate

 1. Fiecare persoană vizată are dreptul:
  1. acces (articolul 15 din GDPR) - obținerea confirmării de la Operatorul de date dacă datele sale cu caracter personal sunt în curs de prelucrare. În cazul în care sunt prelucrate date despre o persoană, aceasta are dreptul să le acceseze și să obțină următoarele informații: despre scopurile prelucrării, categorii de date cu caracter personal, destinatari sau categorii de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele, despre perioada de stocare a datelor sau despre criteriile de determinare a acestora, despre dreptul de a solicita rectificarea, ștergerea sau limitarea prelucrării datelor cu caracter personal ale persoanei vizate și de a se opune unei astfel de prelucrări;
  2. pentru a primi o copie a datelor (articolul 15(3) din GDPR) - pentru a obține o copie a datelor care fac obiectul prelucrării, prima copie fiind gratuită, iar pentru copiile ulterioare, Administratorul de date poate impune o taxă rezonabilă rezultând din costuri administrative;
  3. să rectifice (articolul 16 din GDPR) - să solicite rectificarea datelor cu caracter personal incorecte care o privesc sau completarea datelor incomplete;
  4. a șterge datele (articolul 17 din GDPR) - solicita ștergerea datelor cu caracter personal dacă Administratorul de Date nu mai are un temei legal pentru prelucrarea acestora sau datele nu mai sunt necesare în scopul prelucrării;
  5. pentru limitarea prelucrării (articolul 18 din GDPR) - cerere de limitare a prelucrării datelor cu caracter personal atunci când:
   1. persoana vizată pune la îndoială acuratețea datelor cu caracter personal - pentru o perioadă care permite operatorului de date să verifice acuratețea datelor,
   2. prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune la ștergerea acestora și solicită restricționarea utilizării acestora,
   3. Operatorul de date nu mai are nevoie de aceste date, dar acestea sunt necesare persoanei vizate pentru a stabili, urmări sau apăra pretenții,
   4. persoana vizată s-a opus prelucrării - până când se stabilește dacă motivele legitime ale operatorului prevalează asupra motivelor de obiecție a persoanei vizate;
  6. să transfere date (articolul 20 din GDPR) - să primească într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit de mașină, datele cu caracter personal care o privesc, pe care le-a furnizat Operatorului de date și să solicite ca aceste date să fie trimise unui alt Operator, dacă datele sunt prelucrate pe baza consimțământului persoanei căreia îi privesc datele sau a unui contract încheiat cu aceasta și dacă datele sunt prelucrate în mod automat;
  7. a se opune (articolul 21 din GDPR) - a se opune prelucrării datelor sale cu caracter personal în scopurile legitime ale administratorului, din motive legate de situația sa particulară, inclusiv de profilare. Operatorul de date evaluează apoi existența unor temeiuri legitime valabile pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate, sau motive pentru stabilirea, urmărirea sau apărarea revendicărilor. Dacă, conform evaluării, interesele persoanei vizate sunt mai importante decât interesele operatorului, Operatorul de date va fi obligat să înceteze prelucrarea datelor în aceste scopuri;
  8. de a retrage consimțământul în orice moment și fără a oferi motive, dar prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată înainte de retragerea consimțământului va rămâne în continuare legală. Retragerea consimțământului va duce la încetarea procesării de către Administrator a datelor cu caracter personal în scopul pentru care a fost exprimat consimțământul.
 2. Pentru a-și exercita drepturile menționate mai sus, persoana vizată trebuie să contacteze Operatorul de date folosind datele de contact furnizate și să-l informeze pe ce drept și în ce măsură dorește să își exercite.

8. Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

 1. Persoana vizată are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, care în Polonia este președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal cu sediul social în Varșovia, ul. Stawki 2, care poate fi contactat după cum urmează:
 2. prin posta: ul. Stawki 2, 00-193 Varșovia;
 3. prin căsuța electronică disponibilă la: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt ;
 4. Linie telefonică: 606-950-0000.

9. Modificări ale Politicii de confidențialitate

 1. Politica de confidențialitate și cookie-uri poate fi suplimentată sau actualizată în conformitate cu nevoile curente ale Administratorului pentru a furniza informații actuale și de încredere Clienților/Utilizatorilor.

10. Cookie-uri

 1. Magazinul online îndeplinește funcțiile de obținere a informațiilor despre Clienți, Utilizatori și comportamentul acestora în următorul mod:
  1. prin introducerea voluntară a informațiilor în formulare în scopuri rezultate din funcția unui anumit formular;
  2. prin salvarea cookie-urilor pe dispozitivele finale (așa-numitele „cookie-uri”);
  3. prin colectarea jurnalelor de server web de către operatorul de găzduire al Magazinului Online (necesar pentru buna funcționare a site-ului).
 2. Cookie-urile sunt date IT, în special fișiere text, care sunt stocate pe dispozitivul final al Clientului/Utilizatorului și sunt destinate utilizării site-ului Magazinului Online. Cookie-urile conțin de obicei numele site-ului web de la care provin, timpul lor de stocare pe dispozitivul final și un număr unic.
 3. Magazinul online folosește cookie-uri numai după ce Clientul/Utilizatorul Magazinului și-a exprimat consimțământul prealabil în acest sens. Sunteți de acord cu utilizarea tuturor cookie-urilor de către Magazinul Online făcând clic pe butonul „Închidere” atunci când este afișat un mesaj despre utilizarea cookie-urilor de către Magazinul Online sau prin închiderea acestui mesaj.
 4. În cazul în care Clientul/Utilizatorul Magazinului Online nu este de acord cu utilizarea cookie-urilor de către Magazinul Online, acesta poate folosi opțiunea: „Nu sunt de acord”, disponibilă și în mesajul despre utilizarea cookie-urilor de către Online. Stocați sau modificați setările browserului web cu cele utilizate în prezent (cu toate acestea, acest lucru poate duce la funcționarea incorectă a site-ului Magazinului online).
 5. Pentru a gestiona setările cookie-urilor, selectați un browser/sistem web din listă și urmați instrucțiunile: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
 6. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal din cookie-uri îl constituie interesele legitime ale Administratorului de Date, constând în furnizarea de servicii de înaltă calitate și asigurarea securității serviciilor.
 7. Magazinul online folosește două tipuri de bază de cookie-uri: „cookie-uri de sesiune” și „cookie-uri persistente”. Cookie-urile „de sesiune” sunt fișiere temporare care sunt stocate pe dispozitivul final al Utilizatorului până la deconectare, părăsirea Magazinului Online sau oprirea software-ului (browser-ul web). Cookie-urile „permanente” sunt stocate pe dispozitivul final al Clientului/Utilizatorului pe durata specificată în parametrii cookie-urilor sau până când sunt șterse de către Client/Utilizator.

  Cookie-uri funcționale (obligatoriu)

  bioshi24.ro
  monit_token : 365 zile, cookie
  Identifică clientul magazinului.
  shop_monit_token : 30 de minute, cookie
  Identifică clientul magazinului.
  client : 1 zi, cookie
  Identifică clientul autentificat / neconectat în coșul clientului.
  afiliat : 90 de zile, cookie
  Stochează informații despre ID-ul partenerului din care a fost introdus magazinul.
  ordersDocuments : cookie
  Stochează informații despre starea de tipărire a documentului.
  __idsui : 1095 zile, fișier cookie
  necesar pentru funcționarea așa-numitului autentificare ușoară pe site.
  __idsual : 1095 zile, fișier cookie
  necesar pentru funcționarea așa-numitului autentificare ușoară pe site.
  __IAI_SRC : 90 de zile, cookie
  Stochează doar sursa din care a fost accesat site-ul web.
  login : cookie
  Stochează informații despre dacă utilizatorul s-a autentificat pe site.
  CPA : 28 zile, cookie
  Conține informații despre variabilele pentru programele CPA/CPS la care participă site-ul.
  __IAIRSABTVARIANT__ : 30 de zile,
  ID variantă cookie pentru testul A/B și configurația motorului IdoSell RS.
  basket_id : 365 de zile,
  ID cookie al coșului utilizatorului site-ului web, atribuit pe durata sesiunii în curs.
  page_counter : 1 zi, cookie
  Contor de pagini vizitate.
  LANGID : 180 de zile, cookie
  Stochează informații despre limba selectată de utilizatorul site-ului.
  REGID : 180 de zile, cookie
  Stochează informații despre regiunea utilizatorului site-ului.
  CURRID : 180 de zile, cookie
  Stochează informații despre moneda selectată de utilizatorul site-ului.
  __IAIABT__ : 30 de zile, cookie
  Stochează ID-ul de testare A/B pentru testarea și îmbunătățirea funcționalității magazinului.
  __IAIABTSHOP__ : 30 de zile, cookie
  Stochează ID-ul magazinului care participă la testul A/B.
  __IAIABTVARIANT__ : 30 de zile, cookie
  Stochează ID-ul variantei desenate ca parte a testului A/B în curs.
  toplayerwidgetcounter[] : cookie
  Stochează de câte ori a fost vizualizat mesajul pop-up.
  samedayZipcode : 90 de zile, cookie
  Stochează informații despre codul poștal al utilizatorului site-ului web, care este necesar pentru a oferi o expediere prin curier în serviciul SameDay.
  applePayAvailability: 30 de zile, cookie
  Stochează informații despre dacă metoda de plată ApplePay este disponibilă utilizatorului.
  paypalMerchant : 1 zi, cookie
  ID cont PayPal.
  toplayerNextShowTime_ : cookie
  Stochează informații despre ora la care ar trebui să fie afișat următorul mesaj pop-up. 
  discountCode_clicked : 1 zi, cookie
  Stochează informații despre închiderea barei care informează despre reducerea activă.
  freeeshipping_clicked : 1 zi, cookie
  Stochează informații despre închiderea barei de livrare gratuită.
  redirecționare : cookie
  Stochează informații despre închiderea mesajului pop-up care informează despre limba sugerată pentru magazin.
  filterHidden : 365 de zile, cookie
  Când faceți clic pe opțiunea de a restrânge filtrul pentru articole, acesta salvează informații despre ce filtru ar trebui restrâns după reîmprospătarea listei de articole.
  toplayerwidgetcounterclosedX_ : cookie
  Stochează informații despre închiderea unui mesaj pop-up.
  cpa_currency : 60 minute, cookie
  Conține informații despre valută pentru programele CPA/CPS la care participă site-ul.
  basket_products_count : cookie
  Stochează informații despre numărul de articole din coș.
  wishes_products_count : cookie
  Stochează informații despre numărul de produse din lista de favorite.
  remembered_mfa : 365 de zile, cookie
  Stochează informații despre utilizatorul reținut pentru autentificare multifactor (MFA)
  IAI SA
  iai_accounts_toplayer : 30 de zile, cookie
  Asigură afișarea corectă a mesajului pop-up care informează despre serviciul de conectare IdoAccounts ( https://www. .idosell.com /pl/thousands-of-ready-to-use-functions/logging-in-to-the-shop-from-an-account-in-another-service/ ) .
  IdoSell
  platform_id : cookie
  Stochează informații despre afișarea site-ului web în aplicația mobilă.
  paypalAvailability_ : 1 zi, cookie
  Stochează informații despre dacă metoda de plată PayPal este disponibilă utilizatorului.
  ck_cook : 3 zile, cookie
  Stochează informații despre dacă utilizatorul site-ului web și-a dat acordul pentru cookie-uri.
  IdoAccounts
  accounts_terms : 365 de zile, cookie
  Stochează informații despre dacă utilizatorul a acceptat consimțământul pentru utilizarea serviciului IdoAccounts.
  express_checkout_login : 365 de zile,
  CookieNameExpressCheckoutLogin
  Google
  NID : 180 de zile, cookie
  Aceste module cookie (NID, ENID) sunt folosite pentru a vă aminti preferințele și alte informații, cum ar fi limba preferată, numărul de rezultate afișate pe o pagină cu rezultate de căutare (de exemplu 10 sau 20) și dacă doriți să au filtrul Google SafeSearch activat. Acest fișier este necesar și pentru a oferi serviciul de plată Google Pay.
  Google reCAPTCHA
  _GRECAPTCHA : 1095 zile, cookie
  Acest cookie este setat de Google reCAPTCHA, care ne protejează site-ul web împotriva solicitărilor de spam din formularele de contact.
  PayPal
  ts : cookie
  Acest cookie este furnizat de obicei de PayPal și activează serviciile de plată de pe site.
  ts_c : 1095 zile, cookie
  Acest cookie este furnizat de obicei de PayPal și este folosit pentru a preveni frauda.
  x-pp-s : cookie
  Acest cookie este furnizat de obicei de PayPal și activează serviciile de plată de pe site.
  enforce_policy : 365 de zile, cookie
  Acest cookie este furnizat de obicei de PayPal și activează serviciile de plată de pe site.
  tsrce : 3 zile, cookie
  Acest cookie este furnizat de obicei de PayPal și activează serviciile de plată de pe site.
  l7_az : 60 minute, cookie
  Acest cookie este necesar pentru funcționalitatea de conectare PayPal de pe site.
  LANG : 1 zi, cookie
  Acest cookie este furnizat de obicei de PayPal și activează serviciile de plată de pe site.
  nsid : cookie
  Utilizat în contextul tranzacțiilor pe site. Un cookie este necesar pentru tranzacțiile securizate.

  Cookie-uri de publicitate

  VÂNZĂRImanago
  smclient : 365 de zile, cookie
  Alocat persoanelor de contact identificate și monitorizate. Cookie-ul în sine nu conține nicio informație care să permită identificarea persoanelor de contact și recunoașterea, de exemplu, a datelor personale ale persoanei care vizitează site-ul web. Conexiunea la cartela de contact se face in sistemul SALESmanago.
  Smuuid : 3650 de zile, cookie
  Urmează vizitele anonime, este atribuit fiecărei persoane care vizitează site-ul. Identificator unic - cookie-ul în sine nu conține nicio informație care să permită identificarea și recunoașterea contactelor, de exemplu, date personale ale persoanei care vizitează site-ul web. Conexiunea la cartela de contact se face in sistemul SALESmanago.
  Smevent : 30 de zile, cookie
  alocat persoanelor de contact identificate și monitorizate. Cookie-ul conține eventId-ul atribuit după achiziționarea coșului de evenimente, șters după achiziționarea evenimentelor.
  smform : 365 de zile, cookie
  Acceptă formulare de contact și ferestre pop-up. Informații despre formularul și comportamentul ferestrelor pop-up - numărul de vizite, marcajul de timp al ultimei vizite, informații despre închiderea/minimizarea ferestrelor pop-up.
  smg : 365 zile, cookie
  Identifică utilizatorul. Identificator aleatoriu în format UUID.
  Smg : 365 zile, cookie
  Identifică utilizatorul - un identificator global pentru întregul sistem. Identificator aleatoriu în format UUID.
  smvr : 3650 de zile, cookie
  Stochează informații despre vizite (codat în bază64). Valori codificate de base64.
  smwp : 365 zile, cookie
  Informații despre formularele de contract Web Push. Valoare adevărat/fals.
  smrcrsaved : 365 de zile, cookie
  Salvează dacă identificatorul a fost semnat la SALESmanago (învechit). Valoare adevărat/fals.
  smOViewsPopCap : 1 zi, cookie
  Salvează informațiile de limitare a popup-ului. SM:X|, unde X este înlocuit cu un număr.
  smcfds : 1 zi, cookie
  Stochează informații despre formularele afișate pe site. Valori codificate cu base64.
  _smps : 1 zi, cookie
  Stochează informații despre formularele afișate pe pagină. Valori codificate cu base64.
  _smvs : 1 zi, cookie
  Stochează informații despre formularele afișate în pagină. Valori codificate cu base64.
  Meta (Facebook)
  fbsr_ : cookie
  Conține o solicitare semnată pentru utilizatorul aplicației Facebook.
  fbss_ : 365 de zile, cookie
  Sesiune partajată Facebook.
  fbs_: 30 de minute, cookie
  sesiune Facebook.
  Meta Pixel : 999 de zile, pixel de urmărire
  Meta Pixel este o bucată de cod care vă permite să măsurați eficiența publicității prin înțelegerea acțiunilor întreprinse de utilizatorii site-ului web și vă ajută să vă asigurați că anunțurile magazinului dvs. sunt afișate persoanelor potrivite.
  _fbp : 90 de zile, cookie
  Cookie folosit pentru a profila utilizatorii și pentru a potrivi publicitatea cu profilul utilizatorului cât mai precis posibil.
  fr : 90 de zile, cookie Cookie
  folosit pentru a profila utilizatorii și pentru a potrivi publicitatea cu profilul utilizatorului cât mai precis posibil.
  _fbc : 730 de zile, cookie
  Ultima vizită la magazin.
  tr : cookie
  Cookie folosit pentru a profila utilizatorii și pentru a potrivi publicitatea cu profilul utilizatorului cât mai precis posibil.
  sb : 402 zile, cookie
  Acest cookie ajută la identificarea și luarea măsurilor de securitate suplimentare în cazul în care cineva încearcă să acceseze contul dvs. de Facebook fără autorizație, de exemplu prin introducerea de parole aleatorii. De asemenea, este folosit pentru a salva informații care vor permite Facebook să recupereze contul unui utilizator dacă acesta își uită parola sau pentru autentificare suplimentară dacă bănuiește că cineva i-a spart contul. Aceasta include, de exemplu, cookie-urile „sb” și „dbln”, care permit identificarea în siguranță a browserului utilizatorului.
  usida : cookie
  Colectează o combinație de browser-ul unui utilizator și un identificator unic, folosit pentru a personaliza reclamele pentru utilizatori.
  wd : 9 zile, cookie
  Acest cookie ajută la direcționarea traficului între servere și la analiza cât de repede se încarcă Meta Products pentru diferiți utilizatori. Datorită cookie-urilor, Meta poate înregistra și proporțiile și dimensiunile ecranului și ferestrelor utilizatorului și știe dacă utilizatorul are activat modul de contrast ridicat, astfel încât să își poată prezenta corect site-urile și aplicațiile. De exemplu, poate folosi fișierele „dpr” și „wd” pentru, printre altele, a oferi utilizatorului performanțe optime pe ecranul dispozitivului.
  locale : 9 zile, cookie
  Acest cookie conține locația ultimului utilizator conectat în acest browser.
  datr : 7 zile, cookie
  Scopul cookie-ului datr este de a identifica browserul web folosit pentru a se conecta la Facebook, indiferent de utilizatorul conectat. Acest cookie joacă un rol cheie în funcțiile de securitate și integritatea site-ului Facebook.
  bioshi24.ro
  RSSID : 180 de zile, cookie
  ID de utilizator IdoSell RS, folosit pentru a afișa recomandări personalizate de produse pe site.
  __IAIRSUSER__ : 60 de minute, cookie
  ID-ul utilizatorului IdoSell RS, folosit pentru a afișa recomandări de produse personalizate pe site.
  TradeTracker
  TT2_ : 365 zile, cookie
  Acest cookie înregistrează site-ul web al afiliatului, materialele promoționale utilizate și, opțional, mărturiile stabilite de afiliat pentru a permite afiliatului să primească recompense pentru trimiterea clienților către comercianți. Nu sunt stocate date personale în aceste cookie-uri.
  TTS_ : 365 zile, cookie
  Acest cookie înregistrează site-ul web al afiliatului, materialele promoționale utilizate și, opțional, mărturiile stabilite de afiliat pentru a le permite să primească recompense pentru trimiterea clienților către revânzători. Nu sunt stocate date personale în aceste cookie-uri.
  __tgdat : ​​​​365 zile, cookie
  Acest cookie înregistrează site-ul web al afiliatului, materialele promoționale utilizate și, opțional, mărturiile stabilite de afiliat pentru a le permite să primească recompense pentru trimiterea clienților către revânzători. Nu sunt stocate date personale în aceste cookie-uri.
  Pixel de imagine : pixel de urmărire
  O metodă de urmărire a agenților de publicitate în care pixelul este un link în codul paginii de confirmare. De asemenea, se caracterizează prin utilizarea urmăririi afișărilor.
  Google Ads
  _gcl_au : 90 de zile, cookie
  Utilizat de Google AdSense pentru a experimenta performanța reclamelor pe site-urile care folosesc serviciile lor.
  FPAU : 90 de zile, cookie
  Un cookie care colectează informații despre utilizatori și activitatea acestora pe site prin elemente încorporate în scopuri analitice și de raportare.
  FPGCLAW : 90 de zile, cookie
  Conține informații despre utilizator legate de campanie.
  FPGCLGB : 90 de zile, cookie
  Conține informații despre utilizator legate de campanie.
  _gcl_gb : 90 de zile, cookie
  Conține informații despre utilizator legate de campanie.
  _gac_gb_<> : 90 de zile, cookie
  Conține informații despre utilizator legate de campanie.
  _gcl_aw : 90 de zile, cookie
  Conține informații despre utilizator legate de campanie.
  IDE : 730 de zile, cookie
  Acest cookie este folosit pentru a difuza reclame Google pe site-uri non-Google.
  1P_JAR : 30 de zile, cookie
  Acest cookie este folosit pentru a colecta statistici ale site-ului și pentru a urmări ratele de conversie. Setează un ID unic pentru a vă aminti preferințele și alte informații, cum ar fi statisticile site-ului și urmărirea ratei de conversie.
  test_cookie : 1 zi, cookie
  Folosit pentru a testa dacă sunt activate permisiunile de setare a cookie-urilor în browserul utilizatorului.
  AEC : 138 de zile, cookie
  Aceste module cookie împiedică site-urile rău intenționate să acționeze în numele dumneavoastră fără știrea dumneavoastră.
  APISID : 193 zile, cookie
  Acest cookie este stocat pe computerul dvs. pentru a rămâne conectat la contul dvs. Google atunci când vizitați din nou serviciile lor. Când rămâneți în această sesiune activă și utilizați suplimente pe alte site-uri web precum al nostru, Google va folosi aceste cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența utilizatorului.
  CONsimțământ : 559 de zile, cookie
  Acest cookie este stocat pe computerul dvs. pentru a rămâne conectat la contul dvs. Google atunci când vizitați din nou serviciile lor. Când rămâneți în această sesiune activă și utilizați suplimente pe alte site-uri web precum al nostru, Google va folosi aceste cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența utilizatorului.
  DSID : 10 zile, cookie Modulul
  cookie „DSID” este utilizat pentru a identifica un utilizator conectat pe site-uri web non-Google și pentru a reține dacă utilizatorul și-a dat acordul cu personalizarea anunțurilor.
  OTZ : 23 de zile, cookie
  Acest cookie este folosit pentru a vă aminti preferințele și alte informații, cum ar fi limba preferată, numărul de rezultate afișate pe o pagină cu rezultate de căutare (de exemplu, 10 sau 20) și dacă doriți să aveți Google Căutarea sigură a fost activată.
  SAPISID : 28 de zile, cookie
  Acest cookie este stocat pe computerul dvs. pentru a rămâne conectat la contul dvs. Google atunci când vizitați din nou serviciile lor. Când rămâneți în această sesiune activă și utilizați suplimente pe alte site-uri web precum al nostru, Google va folosi aceste cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența utilizatorului.
  SEARCH_SAMESITE : 176 de zile, cookie
  Permite serverelor să reducă riscul de atacuri CSRF și scurgeri de informații, asigurându-se că un anumit cookie ar trebui trimis numai cu cereri inițiate din același domeniu înregistrat.
  SIDCC : 393 de zile, cookie
  Descarcă anumite instrumente de la Google și salvează preferințe, cum ar fi numărul de rezultate de căutare pe foaie sau activarea Căutare sigură. Personalizează reclamele care apar în motorul de căutare Google.
  SSID : 393 de zile, cookie
  Acest cookie este stocat pe computerul dvs. pentru a rămâne conectat la contul dvs. Google atunci când reveniți la serviciile lor. Când rămâneți în această sesiune activă și utilizați suplimente pe alte site-uri web precum al nostru, Google va folosi aceste cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența utilizatorului.
  __Secure-* : 730 de zile, cookie
  Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a oferi publicitate mai relevantă pentru dvs. și interesele dvs.
  Google Analytics
  __gads : 395 de zile, cookie
  Pentru a asigura livrarea de anunțuri sau redirecționarea.


  Cookie-uri analitice

  IAI SA
  __IAI_AC2 : 45 de zile, cookie
  Identificator de urmărire a conversiilor (Activity Tracking) în scopul colectării istoricului surselor anterioare comenzii, precum și a sursei prin care a fost plasată comanda conform modelului de atribuire a ultimului clic.
  Google Ads
  *-* : 14 zile, cookie
  Stochează informații despre faptul dacă a fost deja afișată fereastra pop-up „Opinii consumatorilor Google Shopping” care solicită consimțământul pentru trimiterea unui sondaj despre comandă.
  Google Analytics
  _ga_ : 730 de zile, cookie
  Utilizat de Google Analytics pentru a colecta date privind numărul de vizite pe site de către utilizator, precum și datele primei și ultimei vizite.
  _ga : 730 de zile, cookie
  Înregistrează un identificator unic care este utilizat pentru a genera date statistice despre modul în care vizitatorul folosește site-ul web.
  _gid : 1 zi, cookie Cookie
  -ul _gid înregistrează un identificator unic care este utilizat pentru a genera date statistice despre modul în care un vizitator folosește site-ul web.
  _gat : 1 zi, cookie
  Folosit pentru a reduce ratele de solicitare. Analytics anonimizează adresa IP.
  _dc_gtm_UA-# : 730 de zile, cookie
  Utilizat de Google Tag Manager pentru a controla încărcarea etichetei de script Google Analytics. Analytics anonimizează adresa IP.
  FPLC : 1200 minute, cookie
  O versiune a cookie-ului Non-HttpOnly numită FPLC cu valoarea hashing din valoarea FPID.
  _gat[_] : 1 minute, cookie
  Folosit pentru a reduce ratele de solicitare. Dacă Google Analytics este implementat prin Google Tag Manager, acest cookie va fi numit _dc_gtm_.
  _gat_gtag : 1 minut, cookie
  Folosit pentru a analiza obiceiurile de navigare ale vizitatorilor, fluxul, sursa și alte informații.
  __utma : 730 de zile, cookie
  Folosit pentru a distinge utilizatori și sesiuni. Cookie-ul este creat când biblioteca javascript este executată și nu există niciun cookie __utma. Cookie-ul este actualizat de fiecare dată când datele sunt trimise către Google Analytics.
  __utmb : 30 minute, cookie
  Folosit pentru a determina noi sesiuni/vizite. Cookie-ul este creat când biblioteca javascript se execută și nu există niciun cookie __utmb. Cookie-ul este actualizat de fiecare dată când datele sunt trimise către Google Analytics.
  __utmc : cookie
  Nu este utilizat în ga.js. Setat pentru interoperabilitate cu urchin.js. Din punct de vedere istoric, acest cookie a funcționat împreună cu cookie-ul __utmb pentru a determina dacă utilizatorul a fost într-o nouă sesiune/vizită.
  __utmt : 10 minute, cookie
  Folosit pentru a limita numărul de solicitări.
  __utmz : 180 de zile, cookie
  Stochează o sursă de trafic sau o campanie care explică modul în care un utilizator a ajuns pe site-ul tău. Cookie-ul este creat atunci când biblioteca javascript este executată și este actualizat de fiecare dată când datele sunt trimise către Google Analytics.
  __utmv : 730 de zile, cookie
  Folosit pentru a stoca date variabile personalizate la nivel de vizitator. Acest cookie este creat atunci când dezvoltatorul folosește metoda _setCustomVar cu o variabilă personalizată la nivel de vizitator. Acest cookie a fost folosit și pentru metoda depreciată _setVar. Cookie-ul este actualizat de fiecare dată când datele sunt trimise către Google Analytics.
  AMP_TOKEN : 365 de zile, cookie
  Conține un token care poate fi utilizat pentru a prelua un ID de client de pe site-ul web AMP Client ID. Alte valori posibile indică renunțarea, cererea în zbor sau o eroare la preluarea ID-ului clientului din serviciul ID-ului client AMP.
  FPID : 730 de zile, cookie
  Acest cookie se numește implicit FPID (First Party Identifier). Valoarea stocată în FPID va fi utilizată pentru a seta ID-ul clientului în cererea către serverele Google.
  _gaexp : 90 de zile, cookie
  Utilizat pentru a determina dacă un utilizator a fost inclus într-un experiment și expirarea experimentelor în care utilizatorul a fost inclus.
  _opt_awcid : 1 zi, cookie
  Utilizat pentru campaniile mapate la ID-urile de client Google Ads.
  _opt_awmid : 1 zi, cookie
  Utilizat pentru campaniile mapate la ID-ul campaniei Google Ads.
  _opt_awgid : 1 zi, cookie
  Utilizat pentru campaniile mapate la ID-urile grupului de anunțuri Google Ads
  _opt_awkid : 1 zi, cookie
  Utilizat pentru campaniile mapate la ID-urile criteriilor Google Ads
  _opt_utmc : 1 zi, cookie
  Stochează ultimul parametru al interogării utm_campaign.
  _opt_expid : 0,2 minute, cookie
  Salvează ultimul parametru al interogării utm_campaign.
  Pixel Google Analytics : 999 de zile, pixelul de urmărire
  Pixel măsoară vizitele, clicurile și alte comportamente digitale. Acest lucru vă permite să vă ajustați strategia de marketing.
  __utmli : 60 de zile, cookie
  Modulul cookie face parte din funcția de atribuire îmbunătățită a linkurilor care (încearcă) să distingă clicurile pe linkuri către aceeași destinație în analiza paginii. Conține id-ul (dacă există) al linkului pe care s-a făcut clic (sau al părintelui acestuia) pentru a fi citit pe pagina următoare, astfel încât analiza în pagină să poată determina unde din pagină a fost localizat linkul pe care s-a făcut clic. SID
  Hărți Google : 3650 de zile, cookie Conține înregistrări semnate digital și criptate ale ID-ului Contului Google al utilizatorului și a ultimei date de conectare. Combinația acestor cookie-uri (SID, HSID) permite Google să blocheze multe tipuri de atacuri, cum ar fi încercările de a fura conținutul formularelor trimise pe serviciile Google.


 8. Cookie-urile sunt folosite în următoarele scopuri:
  1. crearea de statistici care ajută la înțelegerea modului în care Clienții/Utilizatorii Magazinului Online utilizează site-urile web, ceea ce permite îmbunătățirea structurii și conținutului acestora;
  2. menținerea sesiunii Client/Utilizator (după autentificare), datorită căreia Clientul/Utilizatorul nu trebuie să reintroducă login-ul și parola pe fiecare subpagină a Magazinului Online;
  3. determinarea profilului Clientului/Utilizatorului pentru a afișa recomandări de produse și materiale personalizate în rețelele de publicitate, în special în rețeaua Google.
 9. Software-ul pentru navigarea pe site-uri web (browser web) permite, de obicei, să fie stocate cookie-uri pe dispozitivul final al Clientului/Utilizatorului în mod implicit. Clienții/Utilizatorii pot modifica setările în acest sens. Browserul web vă permite să ștergeți cookie-urile. De asemenea, este posibil să blocați automat cookie-urile.
 10. Restricțiile privind utilizarea cookie-urilor pot afecta unele funcționalități disponibile pe site-urile Magazinului Online.
 11. Cookie-urile plasate pe dispozitivul final al Clientului/Utilizatorului pot fi utilizate și de agenții de publicitate și partenerii Magazinului Online care cooperează cu Magazinul Online.
 12. Cookie-urile pot fi folosite de rețeaua Google pentru a afișa reclame adaptate modului în care Clientul/Utilizatorul utilizează Magazinul Online. În acest scop, aceștia pot păstra informații despre calea de navigare a utilizatorului sau despre timpul petrecut pe o anumită pagină: https://policies.google.com/technologies/partner-sites .
 13. Recomandăm Clientului/Utilizatorului să citească politica de confidențialitate a acestor companii pentru a afla principiile utilizării cookie-urilor utilizate în statistici: Politica de confidențialitate Google Analytics.
 14. În ceea ce privește informațiile despre preferințele Clientului/Utilizatorului colectate de rețeaua de publicitate Google, Clientul/Utilizatorul poate vizualiza și edita informațiile rezultate din cookie-uri folosind instrumentul: https://www.google.com/ads/preferences/ .
 15. Site-ul Magazinului Online conține plug-in-uri care pot transfera datele Clientului/Utilizatorului către Administratori precum: Google Maps, Google Analytics, Meta (Facebook), Google Ads, PayPal, TradeTracker, Google reCAPTCHA, IdoAccounts, IdoSell, IAI SA, Google, VÂNZĂRImanago.
 16. Pentru implementarea corectă a Acordului de vânzare la distanță, Administratorul de date poate partaja datele Clienților/Utilizatorilor cu entitățile de curierat. Metodele de livrare disponibile în prezent în Magazinul online sunt disponibile la: https://bioshi24.ro/ro/delivery.
 17. Pentru implementarea corectă a Acordului de vânzare la distanță, Administratorul poate partaja datele Clienților/Utilizatorilor cu sistemele de plată online. Metodele de plată disponibile în prezent sub formă de plăți anticipate în Magazinul online sunt disponibile la: https://bioshi24.ro/ro/payments.

11. Buletin informativ

 1. Clientul poate fi de acord să primească informații comerciale pe cale electronică selectând opțiunea corespunzătoare în formularul de înregistrare sau la o dată ulterioară în fila corespunzătoare. În cazul în care este dat un astfel de consimțământ, Clientul/Utilizatorul va primi informații (Newsletter) din Magazinul Online, precum și alte informații comerciale trimise de Vânzător, la adresa de e-mail furnizată.
 2. Clientul se poate dezabona de la primirea buletinului informativ în orice moment debifând caseta corespunzătoare de pe pagina Contului său sau accesând formularul https://bioshi24.ro/ro/newsletter.html , făcând clic pe linkul corespunzător din conținutul fiecărui buletin informativ. sau prin Birourile Serviciului Clienți.

12. Cont

 1. Clientul/Utilizatorul nu poate posta conținut în Magazinul Online sau să îl furnizeze Vânzătorului, inclusiv opinii și alte date ilegale.
 2. Clientul/Utilizatorul obține acces la Cont după înregistrare.
 3. În timpul înregistrării, Clientul/Utilizatorul furnizează tipul de cont sau sexul, numele, prenumele, denumirea companiei, Numărul de identificare fiscală, datele pentru emiterea unui document de vânzare, datele de expediere, adresa de e-mail și selectează o parolă. Clientul/Utilizatorul se asigură că datele furnizate de acesta în formularul de înregistrare sunt adevărate. Înregistrarea necesită citirea atentă a Regulamentului și marcarea pe formularul de înregistrare că Clientul/Utilizatorul a citit Regulamentul și acceptă în totalitate toate prevederile acestuia.
 4. In momentul in care Clientului/Utilizatorului i se acorda acces la Cont, intre Vanzator si Client se incheie un acord de furnizare de servicii electronice privind Contul pe perioada nedeterminata. Consumatorul se poate retrage din acest contract în condițiile prevăzute în Regulament.
 5. Înregistrarea unui Cont pe una dintre paginile Magazinului Online înseamnă și înregistrarea care permite accesul la alte pagini în care Magazinul Online este disponibil.
 6. Clientul/Utilizatorul poate rezilia oricând contractul de furnizare de servicii electronice cu efect imediat informând Vânzătorul prin e-mail sau în scris la adresa Administratorului de Date prevăzută în secțiunea 1, punctul 2 din prezentul Confidențialitate și Cookie-uri. Politică.
 7. Vânzătorul are dreptul de a rezilia contractul de prestare a serviciilor privind Contul în cazul încetării prestării sau transferului serviciului Magazin Online către un terț, încălcării legii sau a prevederilor Regulamentului de către Client/ Utilizator, precum și în caz de inactivitate a Clientului/Utilizatorului pe o perioadă de 6 luni. Contractul se reziliază cu un preaviz de șapte zile. Vânzătorul poate prevedea că reînregistrarea Contului va necesita acordul Vânzătorului.
pixel