Livrare gratuită de la 399,00 lei
Cumpărături sigure
Idosell security badge

Reglementări pentru magazine

Reglementări pentru magazine

Regulamentul Magazinului Online
https://bioshi24.ro/
I. DISPOZIȚII GENERALE
II. SERVICII ELECTRONICE CA PARTE A MAGAZINULUI ONLINE
III. CONDIȚII DE ÎNCHEIERE A ACORDULUI DE VÂNZARE
IV. METODE ȘI TERMENI DE PLATĂ PENTRU PRODUS
V. COST, METODE ȘI TERMENI DE LIVRARE PRODUS
VI. PLÂNGERE PRODUS
VOI MERGI. FĂRĂ METODE JUDICIARICE DE PRELUCRARE A PLÂNGERILOR, METODE DE CĂUTARE A RECLAMAȚIILOR ȘI ACCES LA ACESTE PROCEDURI
VIII. DREPTUL DE RETRAGERE DIN ACORD
IX. LICENȚĂ
X. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
XI. DREPTUL DE RETRAGERE DIN CONTRAC ȘI DE SCHIMBAREA REGULAMENTULUI
XII. DISPOZIȚII PENTRU CLIENȚII NECONSUMATOR
XIII. DISPOZIȚII FINALE

Preambul

Magazinul online bioshi24.ro are în vedere drepturile consumatorului. Consumatorul nu poate renunţa la drepturile sale prevazute de legislatia în vigoare. Dispozițiile acordurilor mai puțin favorabile pentru consumator decât prevederile Legii cu privire la protecţia consumatorilor vor fi nule, iar în locul lor se folosesc prevederile Legii privind protecţia consumatorilor. Dispozițiile prezentului Regulament limiteză drepturile consumatorilor care le sunt conferite prin dispozițiile absolute ale legii, iar dubiile trebuie interpretate în favoarea consumatorului. Prezentul Regulament se completeaza cu dizpozitiile legale aplicabile comertului electronic iar in caz de neconcordanţă între dispoziţiile prezentului Regulament şi prevederile de mai sus, prioritate vor avea dispozitiile legale.
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Magazinul online disponibil la adresa de internet www.bioshi24.ro este administrat de BIOSHI S.A. cu sediul în Kraków (adresa locaţiei şi adresa de serviciu: [adres do doręczeń] inregistrata la Registrul Comertului Krakowie sub înregistrată în registrul antreprenorilor, din Registrul Național Judiciar cu numărul 0001053787, adresa de e-mail: contact@bioshi24.ro, număr telefon: (+48) 788208018, (număr taxat standard – conform tarifului operatorului). Datele de contact pentru clienții din România: nr de telefon: +48 788208018, adresa de e-mail: contact@bioshi24.ro, în continuare VÂNZĂTOR.
2. Utilizarea magazinului Online necesită îndeplinirea de către dispozitive finale și a sistemului teleinformatic utilizate de către Client, a anumitor cerințelor tehnice.
3. Regulament se adresează atât Cliențiilor consumatori cât şi celor Nonconsumatori  ce utilizează Magazinul Online, Serviciile Electronice sau incheie Contracte de Vânzare (cu excepția punctului XII din prezentul Regulament care se adresează numai antreprenorilor).
4. Acceptarea Regulamentului este voluntară, dar necesară pentru crearea Contului și/sau în scopul plasării comenzii de către Client.
5. Informațiile prezentate în cadrul Magazinului Online sau, în cazul plasării Comenzilor cu utilizarea altor  mijloace de comunicare  la distanță, mesaj electronic cu confirmarea conținutului Contractului de Vânzare propus, despre care este vorba în pct. III, art.6 lit. a, a Regulamentului constituie invitația la încheierea Contractului de Vânzare în sensul art. 2 pct. 7 din OUG 34/2014, trimisă de către Vânzător Clienților prin intermediul Magazinului Online, și nu o ofertă în sensul Codului civil.
6.Ori de câte ori se folosesc următorii termeni notați cu majusculă aceștia vor fi interpretați în sensul următor, dacă nu se prevede altfel în mod explicit în contextul utilizării lor.
a. DRC – Departamentul Relații Clienți, care oferă Cliențiilor informații cu privire la activitatea desfășurată prin intermediul Magazinului Online
b. PRETUL – exprimat în RON sau în altă monedă suma remunerației brute (conținând taxa TVA) apartinând Vânzătorului din titlul de transfer a proprietății Produsului către Client în conformitate cu Contractul de Vânzare, prin intermediul Magazinului Online. Prețul nu include costurile de livrare, cu excepția cazului în care  condițiile Promoției utilizate de către Magazinul Online stabilesc altfel.
c. ZI LUCRĂTOARE – una din zilele de luni până vineri cu excepţia sărbătorilor legale, declarate zile libere.
d. CLIENT -(1) persoană fizică cu capacitate deplină de a acţiona legal și în cazurile prevăzute de normele general aplicabile, persoană fizică cu capacităţi juridice limitate;(2) persoană juridică; sau (3) organizaţie fără personalitate juridică, care legal i se recunoaşte capacitatea juridică; - care a încheiat sau intenționează să încheie un Contract de Vânzare cu Vânzătorul.În cazul în care Clientul este o persoană fizică cu capacitate juridică limitată, acesta din urmă se angajează să obțină un consimțământ efectiv din punct de vedere legal al reprezentantului său statutar pentru încheierea Contractului de furnizare a Serviciilor / Contractului de Vânzare și să înmâneze acest consimțământ la fiecare solicitare a VÂNZĂTOR sau a Vânzătorului și, în timp ce, de regulă, Contractele de vânzare încheiate prin intermediul Magazinului Online sunt acorduri încheiate în mod obișnuit pentru chestiuni minore de zi cu zi.
e. CODUL CIVIL – Codul Civil Român, Legea 365/2002, OUG 34/2014, Legea 193/2000, OUG 140 / 2021.
f. CONSUMATOR –  Persoana fizică care desfășoară o activitate juridică cu un întreprinzător care nu este direct legată de afacerea sau profesia ei.
g. CONT - Serviciul Electronic, identificat prin nume de utilizator (Login) şi Parolă introdusă de Client, resurse colectate de sistemul informatic al VÂNZĂTOR, permițând Clientului să utilizeze funcționalitățile/servicii suplimentare. Clientul obține accesul la Cont cu ajutorul Loginului  și Parolei. Clientul se conectează în Contul său după înregistrarea în Magazinul Online. Contul poate permite, în special, să stocați  informațiile de adresă ale Clientului pentru produsele de expediere, să urmăriți starea comenzii, să accesați Istoricul comenzilor precum și alte servicii puse la dispoziție de către VÂNZĂTOR Clientul este responsabil pentru păstrarea secretului parolei de acces în contul unic. Clientul înțelege că dacă încredințează cuiva parola contului sau, acea persoană are acces și la datele sale personale. Datele personale introduse la crearea contului nu vor fi transferate de magazinul online către terțe persoane.
h. COS -  un serviciu oferit fiecărui Client care utilizează Magazinul Online pentru a-i permite plasarea Comenzii pentru unul sau mai multe produse, realizarea Rezervării, introducerea codurilor de reducere care premit micșorarea prețului în condițiile  anumitor contracte / regulamente,  vizualizarea unui rezumat al Prețurilor Produselor și al tuturor produselor împreună (inclusiv eventuale costuri de expediere), vizualizarea estimativă a datei de livrare  a Produselor. Coșul de cumpărături colectează ofertele depuse de Client pentru încheierea Contractului de vânzare.Prin intermediul unei Comenzi pot fi adaugate in cos  mai multe produse in vederea încheierii Contractului de Vânzare. Informatiile privitoare la comportamentul clientului de a adauga sau a sterge cumparaturile din cos sau de cumpara sau nu, nu vor fi folosite pentru a crea un profil comportamental.
i. PRODUS - bun mobil, disponibil în Magazinul Online care face obiectul Contractului de Vânzare între Client și Vânzător prin intermediul Magazinului Online, după achitarea Prețului. Toate Produse prezentate în cadrul magazinului Online sunt din fabrică noi.
j. PROMOȚIILE – condiții speciale de vînzare sau oferirea de servicii, reglementate în condițiile exprimate în cadrul Magazinului Online, propuse de către Vânzător sau de altă entitate relevantă, despre care Clientul va fi informat ca parte a Promoției, într-un timp specificat, de care Clientul poate beneficia în condițiile specificate acolo, de ex. reducerea Prețului sau a costurilor de livrare, in limita stocurilor disponibile (Art.32 din OG 99/2000).
k. REGULAMENT –  REGULAMENTUL/CONTRACT DE PRESTARE SERVICII –  acest document care stabilește regulile de încheiere a Contractelor de Vânzare-Cumpărare și regulile de furnizare și utilizare a serviciilor puse la dispoziția clienților de către VÂNZĂTOR prin intermediul Magazinului Online, inclusiv serviciul de rezervare. Regulamentul definește drepturile și obligațiile Clientului și ale Vânzătorului. În cadrul serviciilor prestate electronic, aceste regulamente sunt reglementate de prevederile legii 365/2002 privind prestarea de servicii pe cale electronică.
l. MAGAZIN ONLINE – platforma de vânzare care permite plasarea Comenzilor de către Client precum și prestarea de servicii puse la dispoziție de către VÂNZĂTOR, administrate de către VÂNZĂTOR, constituind un ansamblu de pagini de internet corelate între ele, disponibile la adresa: https://bioshi24.ro, dar și prin intermediul Aplicației.
m. CONȚINUT/CONȚINUTURI - elemente de tip text, grafice sau multimedia (cum ar fi informații despre Produs, imagini de produs, videoclipurile promoționale, descrierile, comentarii), inclusiv lucrări în sensul Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe și imaginile ale persoanelor care sunt distribuite în cadrul Magazinului online de către Vânzătorul respectiv VÂNZĂTOR, contractantul Vânzătorului, Clientului sau altei persoane care utilizează magazinul online.
n. CONTRACT DE VÂNZARE - contract de vânzare la distanta, în sensul art. 2 pct.7 din OUG 34/2014, prin intermediul Magazinului Online, privitor la vânzarea de către Vânzător către Client a Produselor cu plata Prețului plus orice alte costuri suplimentare, inclusiv costurile de expediere, ale căror termeni sunt specificați în  prezentul Regulament. Contractul de vânzare este încheiat între Client și Vânzător prin mijloacele de comunicare la distanță, după acceptarea Comenzii de către Vânzător în conformitate cu principiile stabilite în prezentul Regulament. Contractul de Vânzare denumește în special Produsul, caracteristicile sale principale, Prețul, costurile de expediere și alte condiții relevante. Fiecare Produs este subiectul unui Contract de  Vânzare. Vânzătorul poate încheia un Contract de Vânzare cu un client nonconsumator și ca urmare a încheierii unui Contract fără procedura stabilită în acești Termeni și condiții, care va fi confirmată prin e-mail la solicitarea uneia dintre părțile la contract.
o. CERINȚE TEHNICE - cerințe tehnice minime ale căror îndeplinirea este necesară pentru colaborarea cu sistemul teleinformatic utilizat de către Vânzător, printre care și încheierea  Contractul de Prestări Servicii sau încheierea Contractului de Vânzare  și anume: (1) calculator, laptop sau alt dispozitiv multimedia cu  acces la  internet (în cazul Aplicației – dispozitive mobile); (2) accesul la poșta electronică; (3) browser de internet: Mozilla Firefox versiunea 17.0 și versiuni ulterioare sau Internet Explorer versiunea 10.0 și versiuni ulterioare, Opera versiunea 12.0 și versiuni ulterioare, versiunea Google Chrome 23.0. și mai mare, versiunea Safari 5.0 și o versiune superioară; (4) rezoluție minimă recomandată a ecranului: 1024x768; (5) includerea în browser-ul web a capacității de a salva cookie-urile și de a folosi Javascript; in cazul incheierii Contractului de Vanzare prin telefon: (6) prin telefon; în cazul Aplicației: (8)  sistemului de operare al dispozitivului mobil: Android versiunea 4.0.3 sau mai mare, sau iOS 9.0.4 sau mai mare, (9), un dispozitiv mobil cu un serviciu de aparat de fotografiat și geolocalizare (GPS). Pentru a încheia un Contract de vânzare, Clientul trebuie să dețină o adresă de e-mail valabilă sau activă, precum și o tastatură sau un alt dispozitiv,  care oferă posibilitatea de a completa corespunzător formularele electronice.
p. COMANDA – declarație a Clientului care exprimă voința directă de a încheia un Contract de Vânzare la distanță cu Vânzătorul, prin intermediul Magazinului Online, cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță, precizând Produsele pentru care Clientul depune o ofertă pentru încheierea unui Contract de Vânzare și datele Clientului necesare pentru încheierea și realizarea Contractului de Vânzare. Ordinea fiecărui Produs va fi tratată ca o ofertă independentă a Clientului pentru încheierea unui Contract de Vânzare (facilități tehnice). Comanda poate primi un număr și toate ofertele vor fi procesate în paralel. Acceptarea Comenzii înseamnă încheierea unui Contract de Vânzare (a se vedea litera (s) de mai sus)

II. SERVICIILE ELECTRONICE ÎN MAGAZINUL ONLINE

VÂNZĂTOR oferă următoarele servicii electronice Clienților în mod gratuit prin intermediul Magazinului Online, inclusiv în special (catalogul de servicii poate varia în funcție de funcționalitatea actuală a Magazinului Online pus la dispoziție de VÂNZĂTOR):
a. Contul,
b. oferă Clienților posibilitatea plasării Comenzilor precum și încheierea Contractelor de Vânzare cu Vânzătorul, prin intermediul Magazinului Online, în condițiile reglementate de prezentul Regulament;
c. prezintă Cliențiilor conținutului de reclame adaptat intereselor acestora;
d. oferă posibilității utilizării coșului de cumpărături;
e. oferă posibilității vizualizării Conținutul afișat în cadrul Magazinului Online;
f. Buletin informativ;
2. Utilizarea Contului este posibilă după finalizarea următorilor pași de către Client:
a. completarea formularului de înregistrare, intelegerea și acceptarea prevederilor prezentului Regulament. Daca clientul nu înțelege termenii folosiți îi recomandăm să nu se înregistreze.
b. și apăsarea butonului „Înregistrează-te”.
3. Contractul privind Prestarea Serviciilor se încheie odată cu primirea de către Client a confirmării încheierii Contractului de Prestarea a Serviciilor trimise de către VÂNZĂTOR la adresa de e-mail furnizată de către Client în timpul înregistrării. Contul este oferit gratuit pentru o perioadă nedeterminată de timp. Clientul poate în orice moment și fără a indica motivul, să șteargă Contul (anularea Contului) prin trimiterea unei cereri către VÂNZĂTOR, în special prin e-mail la: contact@bioshi.ro sau în scris la adesa: aleja 29 Listopada, nr 39E, lok. U3, 31-425 Kraków. Crearea contului nu este necesară pentru a plasa o comandă în cadrul Magazinul Online. Cu toate acestea, în cazuri justificate, VÂNZĂTOR poate introduce o astfel de restricție.
4. Clientul se obligă la:
a. furnizarea datelor conforme cu realitatea  la plasarea Comenzilor sau în formularele de înregistrare la crearea Contului;
b. actualizarea imediată a datelor, inclusiv  datele personale, furnizate de către Client Vânzătorului la momentul încheierii Contractului de Prestare Servicii sau a Contractului de Vânzare, în special pentru realizarea corectă a serviciilor; Clientul are posibilitatea de a modifica în orice moment datele introduse în timpul creării Contului utilizând toate opțiunile disponibile din cadrul secțiuni Cont;
c. utilizarea serviciilor și a funcționalităților puse la dispoziție de către VÂNZĂTOR într-un mod care nu interferează cu funcționarea Magazinului Online sau a Aplicației (poate fi considerată o acțiune care perturbă funcționarea VÂNZĂTOR, a Magazinului Online sau a Aplicației, în special plasarea de Comenzi într-un mod care justifică suspiciunea de a utiliza instrumente care automatizează procesul de plasare a comenzilor, în special roboți, sau utilizarea serviciilor și a funcționalităților puse la dispoziție de către VÂNZĂTOR. de o manieră care indică intenția de a încălca prevederile Regulamentului sau ale legii);
d. utilizarea serviciilor și funcționalității puse la dispoziție de către VÂNZĂTOR în conformitate cu legislația în vigoare, cu prevederile Regulamentului, precum şi regulile acceptate de către societate.
e. utilizarea serviciilor și funcționalităților puse la dispoziție în Magazinul Online într-un mod care să nu fie împovărător pentru alți Clienți și pentru Vânzător și VÂNZĂTOR;
f. plata la termen a prețului și altor costuri stabilite de către Client și Vânzător, a sumei totale; g. preluarea la timp a produselor comandate prin utilizarea metodei de livrare și plata ramburs;
h. nefurnizarea și netransmiterea în cadrul Magazinului Online de Conținut interzis prin lege, în special a Conținutului care încalcă drepturile de autor ale unor terțe părți sau proprietatea lor personală;
5. Reclamații referitoare la furnizarea Serviciilor Electronice sau a Aplicației  pot fi depuse de ex.::
a. în scris la adresa: aleja 29 Listopada, nr 39E, lok. U3, 31-425 Kraków, Polonia;
b. în format electronic prin intermediul poștei electronice la adres: contact@bioshi24.ro;
6. Se recomandă precizarea de către Client în reclamaţie/plângere:(1) natura și circumstanțele referitoare la subiectul plângerii, în special, tipul neregulii și data când a avut loc; (2) solicitarea (doleanţele) Clientului; şi (3) datele de contact ale reclamantului – toate acestea vor uşura şi vor grăbi examinarea plângerii de către VÂNZĂTOR Cerinţele enumerate mai sus constituie un model şi nu influenţează eficacitatea reclamaţiilor înaintate dacă modelul recomandat se omite.
7. Soluţionarea reclamaţiei de către VÂNZĂTOR se poate face imediat, nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data confirmarii primirii plângerii.

III. ​​CONDIŢIILE ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE VÂNZARE

1. Principalele caracteristici privind prestarea cu luare în considerare a obiectului prestării precum și a modalității de comunicare cu clientul sunt stabilite pe pagina fiecărui Produs.
2. VÂNZĂTOR permite Clientului să plaseze Comanda prin intermediul Magazinul Online în modul următor:
a. Clientul adaugă Produsul/Produsele selectat/e în Coșul de cumpărături și apoi merge la formularul de Comandă.
b. Clientul care deține un Cont, confirmă în formularul de Comandă conformitatea datelor necesare încheieri și realizării Contractului de Vânzare. Utilizatorul care nu deține un Cont trebuie să completeze formularul  de Comandă individual cu datele lui, necesare pentru încheierea și realizarea Contractului de Vânzare. În fiecare situație transmiterea de către Client a datelor neactuale sau incorecte poate duce la imposibilitatea realizării Contractului. În Formularul de Comandă este necesar specificarea următoarelor date ale Clientului: numele și prenumele / denumirea firmei, adresa (strada, numărul casei / locuinţei, codul poştal, localitatea, ţara), adresa de e-mail, număr de telefon de contact şi datele ce ţin de Contractul de Vânzare: Produsul (Produsele), cantitatea Produsului (Produselor), în cazul disponibilităţii, modelul, culoarea şi mărimea Produsului, locul şi metoda de livrare a Produsului (Produselor), modalitatea de plată. În cazul clienților  nonconsumatori, este, de asemenea, necesară   furnizarea datelor firmei, dacă au solicitat emiterea unei facturi TVA în cadrul  formularului, deasemenea și un nr. de identificare fiscală.
c. Clientul alege una din modalitățile de livrare puse la dispoziție de către Magazinul Online.
d. Clientul alege modalitate de plată a Prețului și a eventualelor costuri – a sumei totale indicate în Formularul de Comandă în vederea realizării Contractului de Vânzare.
e. Clientul trimite Vânzătorului Comanda – (depune oferta) prin intermediul funcționalității Magazinului Online pus la dispoziție în acest scop (butonul ”Comand și Plătesc” sau unul similar). În cazul Clientului care nu deține un Cont și nu a acceptat anterior Regulamentul, se cere acceptarea Regulamentul.
f. În timpul plasării Comenzii, până la apăsarea butonului ”Comand și plătesc” sau unul similar, Clientul are posibilitatea să corecteze datele introduse în cadrul  secțiunii ”Coș” prin adăugarea sau șteregerea a poziției din Coș.
g. în funcție de metoda de plată aleasă, Clientul poate fi redirecționat către o pagină a unui Prestator extern, care furnizează servicii de plată  în scopul realizării plații;
h. VÂNZĂTOR transferă Comanda către Vânzător prin intermediul Magazinului Online.
3. În cazul în care Vânzătorul, din proprie inițiativă, propune Consumatorului încheierea unui Contract de Vânzare cu utilizarea altor mijloace de comunicare la distanță, în special  prin telefon:
a. Vânzătorul trimite Clientului un mesaj electronic cu confirmare conținutului Contractului de Vânzare propus.
b. Clientul trimite Vânzătorului Comanda  cu ajutorul mesajului la adresa  de e-mail de la care a primit confirmarea menționată la de mai sus.
c. în cazul unui Consumator care nu deține un Cont și nu a acceptat   anterior Regulamentul  se cere acceptarea acestuia.
4. Contractul de vânzare se încheie în clipa acceptării ofertei (ofertelor), adică primirea de către Client a mesajului menționat de mai sus  în ceea ce privește Produsele conținute de aceasta. Vânzătorul trimite Clientului confirmarea condițiilor Contractului la adres de e-mail furnizată de către Client.
5. În cazul în care nu există nicio posibilitate de a accepta toate sau unele dintre ofertele depuse în cadrul Comanzi, DRC va contacta Clientul pentru:
a. a informa Clientul despre incapacitatea de a accepta toate ofertele depuse în Comandă privind încheierea Contractului de Vânzare; sau
b. confirmarea de către Client a voinței de a executa parțial comanda pentru care Vânzătorul a fost de acord să accepte oferte de încheiere a unui Contract de vânzare. În acest caz, Clientul poate anula întreaga Comandă (în ceea ce privește toate ofertele), ceea ce nu îi încalcă dreptul de a se retrage din Acord. Anularea Comenzii de către Client îl eliberează pe Vânzător de obligația de a o executa. În cazul anulării unei comenzi, se aplică clauza 12 de mai jos.
6. In cazul in care ofertele depuse odata cu Comanda nu sunt acceptate, Contractul de Vanzare privind Produsele indicate de DRC nu va fi incheiat, iar Vanzatorul va returna imediat Clientului plata efectuata de Client in termen de cel mult 14 zile, cu exceptia cazului in care a fost încheiat contractul de vânzare. Prevederile punctului VIII din regulament se aplică în mod corespunzător.
7. Indiferent de aceasta, Vânzătorul poate informa Clientul despre starea Comenzii, în special prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail furnizată Clientului, SMS sau telefonic.
8. Vanzatorul depune toate eforturile pentru a asigura disponibilitatea produselor si implementarea Contractului de Vanzare si Cumparare. In lipsa posibilitatii de a presta serviciul, precum si in alte situatii prevazute de lege, se pot aplica prevederile Codului civil, in special in ceea ce priveste obligatia de a restitui imediat beneficiul Consumatorului. În cazul în care livrarea nu este posibilă din motive independente de voința magazinului online, clientul are dreptul de a se retrage din contract și de a returna toate sumele plătite. Clientul nu poate cere plata daunelor morale.
9. Valoarea totală a Comenzii include Prețul, costurile de livrare și toate celelalte costuri ale serviciilor opționale plătite și selectate de către Client. Vânzătorul poate stabili un prag în raport cu Comanda minimă pentru care livrarea Produselor este gratuită. În cazul în care prețul total inclusiv taxele Produsului care face obiectul Comenzii și costurile de livrare (pentru transport, livrare și servicii poștale) și alte costuri nu pot fi calculate în mod rezonabil în avans din cauza metodei de calcul a prețului, a costurilor suplimentare de transport, livrare, taxe postale sau alte taxe Clientul va fi informat pe site-ul Magazinului Online inainte de plasarea Comenzii si in momentul in care Clientul isi exprima dorinta de a incheia un Contract de Vanzare.
10. Promoțiile disponibile în Magazinul Online nu sunt cumulative, cu excepția cazului în care prevederile Promoției prevăd altfel.

IV. METODE SI TERMENI DE PLATA PENTRU PRODUSE

1. VANZATORUL pune la dispozitia Clientului, de regula, sub rezerva prevederilor pct. XI. Articolul 5, următoarele metode de plată conform Contractului de vânzare:
a. ramburs - plata catre curier la livrare;
b. plăți electronice și plăți cu cardul prin servicii autorizate, în conformitate cu informațiile furnizate în Magazinul Online.
2. Metodele actuale de plată sunt specificate în Magazinul Online în fila „Plăți” și de fiecare dată pe pagina unui Produs dat. Metodele de plată disponibile pot depinde și de metoda de livrare aleasă de Client.
3. Decontările tranzacțiilor electronice și ale tranzacțiilor efectuate cu carduri de plată se efectuează în conformitate cu alegerea Clientului prin intermediul platformelor autorizate;
4. În cazul în care Vânzătorul nu primește plata de la Clientul care a ales plata în avans, adică sub formă de plată electronică, DRC poate contacta Clientul pentru a-i reaminti Clientului plata, inclusiv prin trimiterea unui e-mail.
5. În cazul în care Clientul alege plata în numerar la livrare, acesta este obligat să efectueze plata la livrare. Refuzul ridicării transportului chiar și în perioada convenită suplimentar duce la rezilierea Contractului de vânzare. Clientul poate anula comanda până când primește un mesaj despre trimiterea acesteia, fără a suporta consecințe, de asemenea această acțiune nu încalcă dreptul său de a se retrage din contract.

V. COST, METODE ȘI CONDIȚII DE LIVRARE A PRODUSULUI

1. Livrarea produselor este posibila in Romania. Livrarea Produsului către Client este plătită de acesta, cu excepția cazului în care Contractul de vânzare prevede altfel. Costurile de livrare a produselor (taxă pentru transport, livrare și servicii poștale) sunt indicate pe site-ul Magazinului Online în fila „Costuri de livrare” și la plasarea Comenzii, inclusiv atunci când Clientul este de acord să încheie Contractul de vânzare.
2. Modalitatile de livrare disponibile pot depinde de metoda de plata aleasa de Client.
3. Timpul total de așteptare pentru livrarea Produsului către Client (data livrării) constă în timpul necesar VÂNZĂTORULUI pentru transmiterea comenzii către Vânzător, pregătirea de către Vânzător a Comenzii pentru expediere și momentul livrării Produs de la transportator.
4. Termenul limită de livrare a produsului către Client este de aproximativ 14 zile lucrătoare, cu excepția cazului în care este specificată o perioadă mai scurtă la plasarea comenzii sau în descrierea produsului.
5. Momentul pregătirii Comenzii pentru expediere de către Vânzător este indicat de fiecare dată pe Site-ul Produsului și se contorizează de la data livrării (începutul perioadei de livrare):
a. creditarea contului bancar sau a contului Vanzatorului – daca Clientul alege plata electronica sau plata online;
b. încheierea Contractului de vânzare - în cazul în care Clientul alege metoda de plată - ramburs.
6. Timpul de livrare a Produsului de către transportator se adaugă timpului de mai sus, care depinde de tipul de livrare selectat de Client și este prezentat de fiecare dată pe pagina unui Produs dat și în fila „Comandă” ca parte a magazinului online.
7. În cazul în care produsele nu au fost livrate în termen de 14 zile lucrătoare, Clientul poate solicita livrarea într-o perioadă suplimentară. În cazul în care produsele nu sunt livrate nici măcar în perioada suplimentară, Clientul poate cere rezilierea sau rezilierea contractului.

VI. PLÂNGEREA PRODUSULUI

1. Baza și domeniul de aplicare a răspunderii Vânzătorului față de Client în cazul nerespectării produsului vândut cu contractul de vânzare (garanție) sunt specificate în Legea privind drepturile consumatorilor.
2. Produsele prezentate in Magazinul Online sunt acoperite de garantia Producatorului sau Distribuitorului. Condițiile detaliate ale garanției și durata acesteia sunt apoi specificate în cardul de garanție emis de garant și atașat Produsului de către Vânzător. Produsele vândute sunt însoțite de o Declarație de conformitate și un card de garanție.
3. Vânzătorul este obligat să livreze Produsul Clientului în conformitate cu Contractul de vânzare încheiat.
4. Reclamația poate fi trimisă de către Client, de exemplu, în scris la următoarea adresă: aleja 29 Listopada, nr 39E, lok. U3, 31-425 Kraków, Polonia. În cazul în care reclamația se referă la Produs, este de obicei recomandabil să-l livrați Vânzătorului împreună cu reclamația, pentru a permite Vânzătorului să examineze Produsul. Detalii despre modalitățile de livrare gratuită a produsului către Vânzător de către Client în legătură cu reclamația sunt disponibile pe site-ul Magazinului Online în fila „Reclamații”.
5. În cazul în care Produsul vândut este în contradicție cu Contractul de vânzare, Clientul poate, cu rezerve și în condițiile prevăzute în Legea privind drepturile consumatorului:
a. solicita repararea sau înlocuirea Produsului. Cu toate acestea, se stipulează că în cazul în care aducerea Produsului la conformitate cu contractul de vânzare în modul ales de Client (reparație sau înlocuire) este imposibilă sau necesită costuri excesive, atunci Vânzătorul: - îl poate înlocui dacă Clientul solicită repararea
; Sau
- poate repara Produsul în maximum 15 zile dacă Clientul solicită o înlocuire sau
- dacă imposibilitatea sau caracterul nerezonabil de a suporta costuri se aplică atât reparației, cât și înlocuirii, Vânzătorul are dreptul de a refuza livrarea produsului în conformitate cu Contractul de vânzare - în caz de refuz, Clientul are drepturile prevăzute la lit. b) mai jos.
La evaluarea excesului de costuri, importanța nerespectării Produsului cu contractul de vânzare, valoarea Produsului în conformitate cu contractul de vânzare și inconvenientul rezultat din schimbarea metodei sau refuzul de a aduce Produsul în conformitate cu prevederile contractul de vânzare este luat în considerare.
b. depune o declarație de reducere a prețului sau de retragere din contractul de vânzare, dar numai dacă:
- Vânzătorul a refuzat să repare sau să înlocuiască Produsul
- Declarația Vânzătorului sau circumstanțele cazului arată că Vânzătorul nu va repara sau înlocui Produsul ; Sau
- Vânzătorul nu a aplicat nicio remediere în termenul legal fără inconveniente semnificative pentru consumator
- Vânzătorul a livrat deja Produsul în conformitate cu contractul de vânzare sau
- nerespectarea Produsului cu contractul de vânzare este suficient de semnificativă pentru a justifica o reducere imediată a prețului sau retragerea din contractul de vânzare
- Prețul redus va fi proporțional cu prețul rezultat din Contractul de vânzare, în funcție de valoarea Produsului care nu respectă Contractul de vânzare în raport cu valoarea Produsului conform Contractului de vânzare.
6. În cazul în care se constată deficiențe în primele 30 de zile de la achiziționarea unui produs sau serviciu, acesta va fi direct înlocuit sau redus, după caz. Clientul nu se poate retrage din Contractul de Vanzare pe baza unei reclamatii daca nerespectarea Produsului cu contractul de vanzare este nesemnificativa. Acest lucru nu exclude punerea în aplicare a dreptului Clientului de a se retrage din contractul de vânzare în conformitate cu prevederile prevăzute la punctul VIII din Regulament.
7. Se recomandă ca Clientul să furnizeze în descrierea reclamației (1) informații și circumstanțe referitoare la obiectul reclamației, în special circumstanțe care indică nerespectarea Produsului cu contractul de vânzare; (2) solicita repararea sau înlocuirea Produsului sau în cazul circumstanțelor enumerate la pct. VI pct. 5 lit. b din Regulament, o declarație privind reducerea prețului sau retragerea din contractul de vânzare; și (3) detaliile de contact ale reclamantului - acest lucru va facilita și va accelera examinarea reclamației de către Vânzător. Cerințele prevăzute în teza anterioară sunt doar recomandări și nu afectează eficacitatea reclamațiilor depuse fără descrierea recomandată a reclamației.
8. Vanzatorul este obligat sa repare sau sa inlocuiasca Produsul in mod gratuit, intr-un timp rezonabil si fara inconveniente nejustificate pentru Client, tinand cont de specificul Produsului si de scopul pentru care Clientul l-a achizitionat.
9. Vânzătorul returnează Clientului sumele datorate rezultate din exercitarea dreptului de reducere a prețului imediat, cel târziu în termen de 14 zile de la data primirii declarației de reducere de preț de la Client.
10. În cazul retragerii din contractul de vânzare, ca parte a plângerii, Clientul este obligat să returneze imediat bunurile Vânzătorului, pe cheltuiala acestuia. Vânzătorul va returna prețul Clientului imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la data primirii Produsului sau a dovezii returnării acestuia.
11. Vânzătorul este responsabil în temeiul garanției dacă nerespectarea Produsului cu contractul de vânzare exista la momentul lansării acestuia și a fost dezvăluită în termen de doi ani de la data livrării. Pentru produsele cu o durată medie de viață mai mică de 2 ani, termenul se reduce la această perioadă.
12. În cazul în care contractul de vânzare a unui Produs cu elemente digitale prevede livrarea continuă a conținutului digital sau a serviciului digital, conținutul digital sau serviciul digital trebuie să rămână în conformitate cu contractul de vânzare pe durata livrării acestora, așa cum este specificat în contract de vânzare. Această perioadă nu poate fi mai mică de doi ani de la livrarea Produsului cu elemente digitale, adică în termen de doi ani de la momentul livrării mărfurilor cu elemente digitale pentru produsele cu o durată medie de viață de până la cinci ani, respectiv, în termen de cinci ani. ani de la această dată în cazul produselor cu o durată medie de viață mai mare de cinci ani.
13. Vânzătorul nu este responsabil pentru nerespectarea Produsului cu Contractul de vânzare, în cazul unui Produs cu Elemente Digitale, în măsura în care:
a. în sensul art. 6 sec. 1 din Legea drepturilor consumatorilor, adică:
- adecvarea pentru scopurile în care sunt utilizate în mod obișnuit aceste bunuri, ținând cont de legislația aplicabilă, standardele tehnice sau bunele practici, - sunt prezente în cantitate și au proprietăți, inclusiv durabilitate și siguranță, care
sunt tipice pentru bunurile de acest tip și la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil,
- să fie furnizate cu accesorii și instrucțiuni pe care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil să le primească,
- să fie de aceeași calitate ca eșantionul sau modelul pe care vânzătorul l-a pus la dispoziția consumatorului înainte încheierea contractului de vânzare și corespunde descrierii eșantionului sau modelului în cauză
- luarea în considerare a așteptărilor rezonabile ale Consumatorului în ceea ce privește funcționalitatea, compatibilitatea, interoperabilitatea și suportul tehnic, și
b. în conformitate cu art. 6 sec. 3 din Legea privind drepturile consumatorului, în scopul informării consumatorului cu privire la actualizări, inclusiv măsurile de securitate necesare pentru aducerea conținutului sau serviciilor digitale în conformitate cu contractul de vânzare și livrarea către Consumator, în cazul în care Clientul, cel mai târziu la momentul
încheierii Contractul de vânzare, a acceptat în mod clar și separat lipsa unei caracteristici specifice a produsului.
TU MERGI. FĂRĂ METODE JUDICIARICE DE TRATARE A PLÂNGERILOR, METODE DE CĂUTARE A RECLAMAȚIILOR ȘI ACCES LA ACESTE PROCEDURI
1. Utilizarea mijloacelor extrajudiciare de soluționare a plângerilor și contestațiilor este voluntară. Următoarele informații sunt doar cu titlu informativ și nu constituie obligația Vânzătorului sau a VÂNZĂTORULUI. utilizați soluționarea extrajudiciară a litigiilor. Declarația VÂNZĂTORULUI sau VÂNZĂTORULUI de consimțământ sau de refuz de a participa la soluționarea extrajudiciară a litigiilor privind litigiile privind protecția consumatorilor este transmisă de VÂNZĂTOR sau VÂNZĂTOR pe hârtie sau pe alt suport durabil, dacă ca urmare a plângerii depuse de către Consumator, disputa nu a fost rezolvată.
2. Informații detaliate cu privire la posibilitatea consumatorului de a utiliza metode extrajudiciare de tratare a reclamațiilor, modalitățile de urmărire a reclamațiilor și condițiile de acces la aceste proceduri sunt disponibile pe site-ul Ministerului Societății Informaționale și al Oficiului pentru Protecția Consumatorului. Protecţie.
3. Un client care este consumator poate solicita instantei de judecata oprirea oricarei actiuni ale Vanzatorului care incalca prevederile prezentei legi sau repararea prejudiciului suferit.
4. În conformitate cu Regulamentul nr. 524/2013 din 21 mai 2013, implementat de Parlamentul European și Consiliul European, oferim link-uri/conectori electronici către platforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/ odr/ . Platforma ODR este, printre altele, o sursă de informații privind soluționarea pe cale extrajudiciară și pe cale amiabilă a litigiilor care pot apărea între antreprenori și consumatori.

VIII. DREPTUL DE RETRAGERE DIN ACORD

1. Clientul are dreptul de a se retrage din prezentul contract, fără a prezenta motive, în termen de 14 de zile fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute de lege (ceea ce reprezintă o prelungire a perioadei de 14 zile pentru care dreptul de a se retrage din contract). contractul este acordat). prevăzute în Legea privind drepturile consumatorilor). Pentru a-și exercita dreptul de retragere în termenul limită, Clientul trebuie să informeze Vânzătorul despre dreptul de retragere printr-o declarație fără echivoc. Se poate depune o declarație de retragere din Contractul de vânzare, de exemplu:
a. în scris la următoarea adresă: aleja 29 Listopada, nr 39E, lok. U3, 31-425 Kraków;
b. în formă electronică prin e-mail la următoarea adresă: contact@bioshi24.ro;
c. folosind formularul de retragere a contractului, care este atașat ca Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
2. Consumatorul poate folosi modelul de formular de retragere, dar nu este obligatoriu.
3. Termenul limită de retragere din Contractul de vânzare începe de la data intrării în posesie a Produsului de către Consumator sau un terț indicat de acesta, altul decât transportatorul, iar în cazul unui Contract de vânzare care:
a. include mai multe Produse care sunt livrate separat, în loturi sau părți - din momentul dobândirii în posesia ultimului lot sau a unei părți din Produs, sau b. se referă la livrarea periodică a Produselor pentru o perioadă determinată de timp - de la intrarea în
posesia primul produs;
4. În cazul rezilierii unui contract la distanță, contractul este considerat nul.
(cu excepția costurilor suplimentare rezultate din modalitatea de livrare aleasă de Client, alta decât cea mai ieftină metodă de livrare standard disponibilă în Magazinul Online).
6. În cazul în care Consumatorul își exercită dreptul de a se retrage din contract, Vânzătorul va rambursa plata Clientului folosind aceeași metodă de plată ca cea folosită de Client, cu excepția cazului în care Clientul a fost de acord în mod expres cu o altă metodă de returnare, care nu implică nicio modalitate de returnare. costuri pentru el.. În cazul în care nu este posibilă returnarea plății folosind aceeași metodă de plată pe care a folosit-o Clientul, din cauza faptului că Vânzătorul nu mai acceptă metoda de plată specificată, Vânzătorul va rambursa plata folosind metoda de plată care se va potrivi cu caracteristicile metoda de plata pe cat posibil folosita anterior de catre client. În cazul în care Consumatorul folosește dreptul extins de retragere din contract, Vânzătorul poate rambursa plata utilizând metoda de plată indicată de Vânzător. În cazul în care Vânzătorul nu s-a oferit să ridice însuși Produsul de la Client, acesta poate reține rambursarea plăților primite de la Client până când primește Produsul înapoi sau Clientul oferă dovada returnării acestuia, în funcție de evenimentul care are loc primul. În cazul în care plata este returnată în contul bancar al Clientului, Vânzătorul va returna plata în contul bancar indicat de Client (de exemplu, în formularul de retragere a contractului), iar dacă Clientul nu indică contul bancar în care se va efectua plata. returnat, Vânzătorul va returna plata în contul bancar, din care Clientul a efectuat plata în legătură cu Contractul de vânzare din care s-a retras. în funcție de evenimentul care are loc primul. În cazul în care plata este returnată în contul bancar al Clientului, Vânzătorul va returna plata în contul bancar indicat de Client (de exemplu, în formularul de retragere a contractului), iar dacă Clientul nu indică contul bancar în care se va efectua plata. returnat, Vânzătorul va returna plata în contul bancar, din care Clientul a efectuat plata în legătură cu Contractul de vânzare din care s-a retras. în funcție de evenimentul care are loc primul. În cazul în care plata este returnată în contul bancar al Clientului, Vânzătorul va returna plata în contul bancar indicat de Client (de exemplu, în formularul de retragere a contractului), iar dacă Clientul nu indică contul bancar în care se va efectua plata. returnat, Vânzătorul va returna plata în contul bancar, din care Clientul a efectuat plata în legătură cu Contractul de vânzare din care s-a retras. Vânzătorul va returna plata în contul bancar indicat de Client (de exemplu, în formularul de retragere a contractului), iar dacă Clientul nu indică contul bancar în care va fi returnată plata, Vânzătorul va returna plata către bancă. contul din care Clientul a efectuat plata în legătură cu Contractul Vânzarea din care s-a retras. în funcție de evenimentul care are loc primul. În cazul în care plata este returnată în contul bancar al Clientului, Vânzătorul va returna plata în contul bancar indicat de Client (de exemplu, în formularul de retragere a contractului), iar dacă Clientul nu indică contul bancar în care se va efectua plata. returnat, Vânzătorul va returna plata în contul bancar, din care Clientul a efectuat plata în legătură cu Contractul de vânzare din care s-a retras. Vânzătorul va returna plata în contul bancar indicat de Client (de exemplu, în formularul de retragere a contractului), iar dacă Clientul nu indică contul bancar în care va fi returnată plata, Vânzătorul va returna plata către bancă. contul din care Clientul a efectuat plata în legătură cu Contractul Vânzarea din care s-a retras. în funcție de evenimentul care are loc primul. În cazul în care plata este returnată în contul bancar al Clientului, Vânzătorul va returna plata în contul bancar indicat de Client (de exemplu, în formularul de retragere a contractului), iar dacă Clientul nu indică contul bancar în care se va efectua plata. returnat, Vânzătorul va returna plata în contul bancar, din care Clientul a efectuat plata în legătură cu Contractul de vânzare din care s-a retras. în formularul de retragere a contractului), iar în cazul în care Clientul nu indică contul bancar în care va fi returnată plata, Vânzătorul va returna plata în contul bancar din care Clientul a efectuat plata în legătură cu Contractul de vânzare din care s-a retras. în funcție de evenimentul care are loc primul. În cazul în care plata este returnată în contul bancar al Clientului, Vânzătorul va returna plata în contul bancar indicat de Client (de exemplu, în formularul de retragere a contractului), iar dacă Clientul nu indică contul bancar în care se va efectua plata. returnat, Vânzătorul va returna plata în contul bancar, din care Clientul a efectuat plata în legătură cu Contractul de vânzare din care s-a retras. în formularul de retragere a contractului), iar în cazul în care Clientul nu indică contul bancar în care va fi returnată plata, Vânzătorul va returna plata în contul bancar din care Clientul a efectuat plata în legătură cu Contractul de vânzare din care s-a retras. în funcție de evenimentul care are loc primul. În cazul în care plata este returnată în contul bancar al Clientului, Vânzătorul va returna plata în contul bancar indicat de Client (de exemplu, în formularul de retragere a contractului), iar dacă Clientul nu indică contul bancar în care se va efectua plata. returnat, Vanzatorul va returna plata in contul bancar, din care Clientul a efectuat plata in legatura cu Contractul de Vanzare din care s-a retras. de la care Clientul a efectuat plata în legătură cu Contractul de vânzare din care s-a retras. în funcție de evenimentul care are loc primul. În cazul în care plata este returnată în contul bancar al Clientului, Vânzătorul va returna plata în contul bancar indicat de Client (de exemplu, în formularul de retragere a contractului), iar dacă Clientul nu indică contul bancar în care se va efectua plata. returnat, Vanzatorul va returna plata in contul bancar, din care Clientul a efectuat plata in legatura cu Contractul de Vanzare din care s-a retras. de la care Clientul a efectuat plata în legătură cu Contractul de vânzare din care s-a retras. în funcție de evenimentul care are loc primul. În cazul în care plata este returnată în contul bancar al Clientului, Vânzătorul va returna plata în contul bancar indicat de Client (de exemplu, în formularul de retragere a contractului), iar dacă Clientul nu indică contul bancar în care se va efectua plata. returnat, Vânzătorul va returna plata în contul bancar, din care Clientul a efectuat plata în legătură cu Contractul de vânzare din care s-a retras.
7. Clientul este obligat ca imediat, dar nu mai tarziu de 14 zile calendaristice de la data la care s-a retras din contract, sa returneze Produsul Vanzatorului sau sa il puna la dispozitie persoanei autorizate de Vanzator sa-l ridice, cu exceptia cazului in care Vânzătorul a propus să ridice Produsul în persoană. Pentru a respecta termenul limită, este suficient să trimiteți înapoi Produsul înainte de expirarea acestuia. Clientul poate returna Produsul la adresa: Paxy - Bioshi24 Intravilan Arad, DN69 FN, VGP PARK (depozit FAN Courier) 310059 Arad (sau la adresa indicata de Vanzator pe site-ul https://bioshi24.ro/ro/. returns-open.html .Dacă este posibil, trebuie atașată dovada achiziției produsului sau dovada electronică tipărită a achiziției produsului.
8. Clientul este responsabil pentru scăderea valorii Produsului ca urmare a utilizării acestuia într-un mod care depășește necesitatea de a stabili natura, caracteristicile și funcționarea Produsului. În cazul în care Consumatorul își exercită dreptul de a se retrage din contract, Consumatorul va fi răspunzător pentru scăderea valorii Produsului ca urmare a utilizării acestuia într-un mod care depășește ceea ce este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea acestuia. produsul. Răspunderea consumatorului poate include, în special, incapacitatea de a relansa produsul spre vânzare, precum și costurile de readucere a produsului într-o stare care să permită revânzarea acestuia în magazinul online;
9. Dreptul extins de retragere din contract este disponibil Consumatorului numai în legătură cu Produsele complete, nedeteriorate și neutilizate, care au toate etichetele și elementele de securitate care au fost plasate pe Produs în momentul primirii acestuia de către Consumator sau un tertul indicat de acesta. Consumatorul pierde dreptul extins de retragere atunci când folosește Produsul într-un mod care depășește ceea ce este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea acestuia.
10. Consumatorul suportă costul direct al returnării Produsului. Ca parte a unei campanii promoționale, Vânzătorul poate oferi Consumatorului să colecteze Produsele returnate de către Vânzător de la Consumator. 9 de mai sus, consumatorul nu este îndreptățit să se retragă dintr-un contract la distanță în legătură cu contractele: (1) pentru prestarea de servicii, dacă Vânzătorul a efectuat integral serviciul cu acordul expres al consumatorului, care a fost informat înainte de intrare. ca dupa prestarea serviciului de catre Vanzator, acesta va pierde dreptul de retragere din contract; (2) în care obiectul serviciului este un Produs neprefabricat, fabricat conform specificațiilor Consumatorului sau care servește la satisfacerea nevoilor individuale ale acestuia; (3) în care obiectul serviciului este un Produs livrat într-un pachet sigilat, care, după deschiderea ambalajului, nu poate fi returnată din motive de protecție a sănătății sau de igienă, dacă ambalajul a fost deschis după livrare; (4) în care obiectul serviciului sunt Produse care, prin natura lor, sunt inseparabile legate de alte articole după livrare.
11. Vânzătorul poate, în cadrul unei campanii promoționale temporare, să acorde Clientului dreptul de a se retrage din contract într-o perioadă determinată în cazurile prevăzute la alin. 1 propoziție 1 lit. b sau sec. 10 de mai sus.

IX. LICENȚĂ

1. Drepturi exclusive asupra conținutului pus la dispoziție/afișat prin intermediul Magazinului Online de către VÂNZĂTOR sau contractanții săi, în special drepturile de autor, numele Magazinului Online (marca comercială), elementele sale grafice, Software-ul (inclusiv Aplicația), precum și drepturile la bazele de date sunt protejate și sunt proprietatea VÂNZĂTORULUI, VÂNZĂTORULUI sau a entității cu care VÂNZĂTORUL sau VÂNZĂTORUL a încheiat un contract. Clientul are dreptul de a utiliza gratuit serviciile menționate mai sus. Conținutul, inclusiv Aplicația, precum și conținutul postat în conformitate cu legea și deja difuzat de alți Clienți ca parte a Magazinului Online, dar numai pentru uz personal și numai pentru utilizarea corectă a Magazinului Online în întreaga lume. Utilizarea conținutului,
2. Prin postarea oricărui Conținut în Magazinul Online (inclusiv prin intermediul Aplicației), Clientul, în special grafice, comentarii, opinii sau declarații în Contul de Client sau într-o altă parte a Magazinului Online, acordă Vânzătorului și VÂNZĂTORULUI un licență neexclusivă, gratuită pentru utilizarea, înregistrarea, salvarea în memoria computerului, modificarea, ștergerea, completarea, publicarea, afișarea publică, reproducerea și difuzarea (în special pe Internet) a acestui Conținut în întreaga lume. Acest drept include dreptul de a acorda sublicențe în scopul executării justificate a Contractului de vânzare în domeniul furnizării de servicii (inclusiv derularea și dezvoltarea Magazinului online),
3. Fără a aduce atingere celor de mai sus, VÂNZĂTORUL este supus drepturilor de autor asupra Aplicației. La instalarea Aplicației pe dispozitivul mobil al Clientului, VÂNZĂTORUL acordă Clientului o licență neexclusivă de utilizare a Aplicației, inclusiv reproducerea Aplicației numai pentru scopul de a descărca pe dispozitivul mobil și de a instala și rula Aplicația pe dispozitivul mobil al clientului. Clientul poate instala Aplicațiile pe diferite dispozitive mobile ale Clientului, dar pe dispozitivul mobil poate fi instalată o singură copie a Aplicației.
4. În special, Clientul nu are dreptul de a traduce, adapta, modifica sau aduce modificări la Aplicație, inclusiv modificarea codului sursă, cu excepția cazurilor permise de lege, Clientul nu are dreptul de a utiliza Aplicația pentru profit propriu. .

X. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

1. Datele cu caracter personal ale Clientului sunt prelucrate de către Vânzător în calitate de administrator al datelor cu caracter personal conform Contractului de vânzare și de către VÂNZĂTOR ca parte a furnizării de servicii electronice.
2. Furnizarea datelor personale de către Client este voluntară, dar necesară pentru a crea un Cont, a utiliza unele Servicii Electronice, a trimite oferte, promoții, reduceri, știri operaționale și pentru a încheia un Acord de Vânzare.
3. Mai multe detalii despre protectia datelor cu caracter personal gasiti in sectiunea " https://bioshi.ro/ro/privacy-and-cookie-notice " disponibila in Magazinul Online.

XI. RETRAGERE DIN ACORDUL DE PRESTERE DE SERVICII SI MODIFICAREA REGULAMENTULUI

1. VÂNZĂTORUL se poate retrage în orice moment din Acordul de Prestare de Servicii sau orice acord privind licența acordată în baza punctului IX din Regulament cu Clientul cu un preaviz de o lună din motive importante înțelese ca: (catalog închis) :
a. modificări ale legii care reglementează furnizarea de servicii electronice de către VÂNZĂTOR, care afectează drepturile și obligațiile reciproce prevăzute în contractul încheiat între Client și VÂNZĂTOR sau modificări în interpretarea prevederilor de mai sus prin hotărâri judecătorești, hotărâri, recomandări sau recomandări corespunzătoare în limitele stabilite de oficiile sau organismele emitente de autorizații;
b. modificări ale modului de prestare a serviciului numai din motive tehnice sau tehnologice (în special actualizarea cerințelor tehnice indicate în prezentele Regulamente);
c. modificări ale domeniului sau prestării serviciilor cărora li se aplică prevederile prezentelor Regulamente, prin introducerea, modificarea sau retragerea funcționalității sau serviciilor existente acoperite de Regulamente de către Vânzător.
2. Indiferent de conținutul art. 1, ținând cont de preocuparea specială a VÂNZĂTORULUI pentru protecția datelor cu caracter personal ale Clientului și prelucrarea acestora pe o perioadă rezonabilă de timp, VÂNZĂTORUL poate rezilia Contractul de Furnizare de Servicii cu efect imediat, în cazul inactivității Clientului în Magazinul Online continuu pe o perioada de minim 3 ani.inactivitatea are ca rezultat eliminarea datelor personale din baza de date.
3. VÂNZĂTORUL trimite declarația sa menționată la pct 1 și 2 de mai sus, la adresa de e-mail furnizată de Client la crearea unui Cont sau la efectuarea unei Comenzi, iar în cazul în care VÂNZĂTORUL nu are o adresă de e-mail, adresa Clientului - ca parte a notificării din Aplicație.
4. VÂNZĂTORUL poate rezilia Acordul de servicii cu Clientul sau orice acord privind licența acordată în conformitate cu punctul IX din Regulament cu o perioadă de preaviz de șapte zile și/sau poate refuza dreptul de a utiliza Site-ul Magazinului (inclusiv prin intermediul Aplicației). ) și să plaseze Comenzi și/sau să limiteze, de asemenea, accesul la o parte sau la întregul Conținut din motive importante, adică în cazul unei încălcări grave de către Client a prezentului Regulament, adică Clientul (catalog închis) încalcă prevederile punctului II. .art.7. a, c, d, e, h, i, i din Regulament.
5. Din motive importante, adică în cazul unei încălcări grave de către Client a prezentului Regulament, dacă Clientul încalcă punctul II.art.7. f sau g din Regulamentul (catalog închis), VÂNZĂTORUL poate să nu accepte oferta Clientului privind anumite forme de plată sau livrare pentru a evita alte daune. Aceste prevederi se aplică indiferent de datele de identificare ale Clientului și de datele furnizate la plasarea Comenzii, în special în cazul unei încălcări de către Client a punctului II.art.7.a din Regulament.
6. În cazul în care Clientul plasează o altă Comandă selectând o anumită metodă de plată sau livrare de către Client, căreia i se aplică prevederile pct. 5 de mai sus, VÂNZĂTORUL va contacta Clientul prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail pentru a notifica Client de încălcarea Regulamentelor și, prin urmare, nu acceptă oferta folosind o anumită metodă de plată sau livrare, indicând metode alternative de plată sau livrare. Prevederile pct. IV al art. 4 se aplică în mod corespunzător
7. Clientul căruia i se aplică prevederile alin. 4 sau 5 de mai sus, pot folosi Magazinul Online sau utiliza o anumită metodă de plată sau livrare după ce a contactat VÂNZĂTORUL (prin DRK) și a obținut consimțământul VÂNZĂTORULUI pentru utilizarea ulterioară a Magazinului Online sau folosind o anumită metodă de plată sau de livrare.
8. Regulamentele și anexele la Regulamente constituie un model de contract în sensul art. 1.166 și 1.177 din Codul civil.
9. VÂNZĂTORUL poate modifica prezentul Regulament (cu excepția punctului XII din Regulament, care se aplică Clienților care nu sunt consumatori și care poate fi modificat în orice moment în conformitate cu legislația general aplicabilă), dacă cel puțin unul dintre următoarele motive este exclus (catalog închis):
a. o modificare a legii care reglementează vânzarea Produselor de către Vânzător sau furnizarea de servicii electronice, care afectează drepturile și obligațiile reciproce prevăzute în contractul încheiat între Client și Vânzător, sau o modificare în interpretarea celor de mai sus prevederi prin hotărâri judecătorești sau organe de autorizare.
b. modificări ale modului de prestare a serviciilor cauzate exclusiv din motive tehnice sau tehnologice (în special actualizarea cerințelor tehnice indicate în prezentele Regulamente);
c. schimbarea direcției sau modului de prestare a serviciilor cărora li se aplică prevederile Regulamentelor, prin introducerea, modificarea sau retragerea funcționalității sau serviciilor existente reglementate de prezentul Regulament de către Vânzător.
10. În cazul unei modificări a Regulamentelor, VÂNZĂTORUL va furniza Regulamente uniforme prin publicarea acestora pe site-ul Magazinului Online și prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail indicată în Acordul de Furnizare de Servicii într-un astfel de mod ca Clientul să poată citi conținutul acestuia.
11. Modificarea Regulamentului intră în vigoare după o perioadă de 14 zile de la data trimiterii notificării de modificare. În cazul Clienților care au încheiat un Contract de Prestare de Servicii, adică au un Cont, aceștia au dreptul de a se retrage din Contractul de Prestare de Servicii în termen de 14 zile de la data informării acestora despre modificarea Regulamentului. . Modificarea Regulamentului nu afectează Contractele de vânzare încheiate de Client și Vânzător înainte de modificarea Regulamentului.

XII. PREVEDERI PENTRU CLIENȚII NECONSUMATOR

1. Prezentul punct XII din Regulament se aplică numai Clienților și Beneficiarilor care nu au calitatea de Consumator (persoană fizică). In cazul in care Vanzatorul care ofera Produsele nu este intreprinzator, drepturile consumatorului rezultate din prevederile aplicabile ale legislatiei privind protectia consumatorilor nu se aplica contractului incheiat.
2. Vânzătorul are dreptul de a se retrage din Contractul de vânzare încheiat cu un Client care nu este consumator în termen de 14 zile calendaristice de la data încheierii acestuia. Retragerea din Contractul de vânzare în acest caz poate avea loc fără a furniza un motiv și nu dă naștere la pretențiile Clientului împotriva Vânzătorului.
3. În cazul Clienților care nu sunt consumatori, Vânzătorul are dreptul să limiteze modalitățile de plată disponibile, inclusiv să solicite plata în avans, integral sau parțial, indiferent de metoda de plată aleasă de Client sau de prevederile din Reglementări contractuale de vânzare.
4. De îndată ce Vânzătorul eliberează Produsul către transportator (curier), beneficiile și obligațiile legate de Produs și riscul de pierdere sau deteriorare accidentală a Produsului sunt transferate Clientului care nu este consumator. Într-un astfel de caz, Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru pierderea, reducerea sau deteriorarea Produsului rezultată din acceptarea acestuia la transport până la livrarea acestuia către Client, sau pentru întârzierile în transport.
5. Conform legii, răspunderea vânzătorului în temeiul garanției pentru produs față de întreprinzător este diferită, cu o perioadă mai scurtă, datorită utilizării mai intense a Bunurilor.
6. În cazul Clienților care nu sunt Consumatori, VÂNZĂTORUL poate rezilia Acordul de Furnizare de Servicii sau orice acord de licență încheiat în conformitate cu Regulamentele cu efect imediat și fără a indica motivul prin transmiterea Clientului unei declarații sub orice formă. .
7. Nici VÂNZĂTORUL, nici VÂNZĂTORUL, nici angajații, reprezentanții autorizați și agenții acestora nu vor fi răspunzători față de Client, subcontractanții, angajații, reprezentanții autorizați și/sau agenții săi pentru orice daune, inclusiv pierderea de profit, cu excepția cazului în care prejudiciul a fost cauzat intenționat și provocat de el.
8. În orice caz în ceea ce privește determinarea răspunderii VÂNZĂTORULUI sau Vânzătorului, angajaților acestora, reprezentanților autorizați și/sau împuterniciților, răspunderea față de Consumator, indiferent de temeiul său legal, este limitată - atât ca parte a unei singure revendicări, cât și în cazul oricăror revendicări totale. - până la prețul plătit și costurile de livrare din ultimul Contract de vânzare, dar nu mai mult de o mie o sută de zloți.
9. Orice dispute apărute între VÂNZĂTOR sau Vânzător și Clientul care nu este Consumator vor fi supuse instanței competente pentru sediul VÂNZĂTORULUI sau, respectiv, Vânzătorului.

XIII. DISPOZIȚII FINALE

1. Regulamentul intră în vigoare la data de 21 iulie 2022.
2. Acordurile încheiate de VÂNZĂTOR sau VÂNZĂTOR se încheie în limba română.
3. Securizarea, asigurarea și punerea la dispoziție a prevederilor relevante ale Acordului pentru furnizarea Serviciilor Electronice are loc prin trimiterea unui mesaj de către VÂNZĂTOR la ​​adresa de e-mail furnizată de Client.
4. Vânzătorul furnizează, securizează, furnizează și confirmă Clientului prevederile esențiale ale Contractului de vânzare prin trimiterea Clientului unui e-mail de confirmare a comenzii (suport durabil). Conținutul contractului de vânzare încheiat este înregistrat și securizat suplimentar în sistemul informatic al Magazinului Online. După încheierea Contractului de vânzare, Vânzătorul pune la dispoziție Clientului o dovadă de cumpărare în formă electronică sau împreună cu pachetul care conține Produsul. Specificația comenzii poate fi, de asemenea, atașată expedierii. În cazul în care Clientul solicită o factură cu TVA, Clientul este de acord să trimită factura cu TVA la adresa de e-mail furnizată de Client. Vânzătorul poate introduce metode tehnice de autentificare a clientului înainte de a descărca dovada de cumpărare sau factura cu TVA.
5. VÂNZĂTORUL furnizează măsuri tehnice și organizatorice adecvate gradului de amenințare la adresa securității funcționalităților sau serviciilor furnizate în baza Acordului pentru furnizarea de Servicii. Utilizarea Serviciilor Electronice este asociată cu riscuri tipice legate de transmiterea datelor prin Internet, cum ar fi diseminarea, pierderea sau accesul la acestea de către persoane neautorizate.
6. Conținutul Regulamentului este disponibil Clienților în mod gratuit la adresa URL https://www.VÂNZíTOR.ro/regulament , dar și ca parte a Aplicației, unde Clienții îl pot citi și tipări în orice moment.
7. VÂNZĂTORUL informează că utilizarea Magazinului online prin intermediul unui browser web sau al unei aplicații, inclusiv plasarea unei Comenzi și efectuarea unui apel telefonic către RDC, poate suporta costuri de conectare la Internet (taxe de transmitere a datelor) sau costuri de conectare legate de efectuarea unui apel telefonic în conformitate cu cu tariful prestatorului de servicii utilizat de Client.
8. În aspectele care nu sunt reglementate de prezentul Regulament, se aplică prevederile legii române general aplicabile, în special: Codul civil; Legea 34/2014 privind drepturile consumatorilor în contractele încheiate cu profesioniști, Legea 356/2002 privind comerțul electronic, HG 1308/2002 pentru aprobarea standardelor metodologice de aplicare a Legii 356/2002 privind comerțul electronic, Legea 193/2000 privind clauzele abuzive în contractele încheiate între profesioniști și consumatori, Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile aferente, Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.
9. Alegerea legii poloneze pe baza acestor reglementări nu privează Consumatorul de protecția care i-a fost acordată pe baza unor prevederi care nu pot fi excluse prin intermediul unui acord încheiat între VÂNZĂTOR sau Vânzător și Consumator în temeiul lege care, în conformitate cu reglementările aplicabile, ar fi adecvată în absența alegerii.
Anexa nr. 1 - Exemplu Model de formular de retragere dintr-un contract la distanță
ATENȚIE! - Vă rugăm să aveți grijă când ne trimiteți Produsul pentru a evita trimiterea altor articole din greșeală în locul Produsului returnat
 
.

__
e-mail: kontakt@bioshi24.ro
 
Eu / Noi (*) prin prezenta vă informez/informăm (*) despre retragerea mea / noastră din contractul de vânzare a următoarelor articole (*) contract pentru furnizarea următoarelor articole (*) contract pentru lucrări specifice constând în executarea următoarelor articole (*) / pentru furnizarea serviciului următor (*):
 
Număr de comandă (dacă este cazul; numai opțional)
Numele și Prenumele Consumatorului/-ilor (*)
Adresa Consumatorului/-ilor
Nr. cont bancar (IBAN):
Semnătura Consumatorului/-ilor (doar dacă formularul se trimite pe suport hârtie)
Data
(*) Tăiați dacă nu este cazul

pixel